Veldhoven - Strengere controles op blokkeren kruispunten Kempenbaan

3 juni 2015 11:32
Bron: Politie.nl

De politie in Veldhoven gaat de komende tijd extra controleren op het blokkeren van de kruispunten van de Kempenbaan.

Oost-Brabant
Op werkdagen in de middag-/avondspits komt het vaak voor: auto’s blokkeren de
kruispunten op de Kempenbaan. Met doorstromingsproblemen, filevorming en
overlast tot gevolg. Het gaat met name om de kruispunten Kempenbaan-De Run 4500
(nabij Máxima Medisch Centrum) en Kempenbaan – De Run 3100 (nabij Bouwmarkt
Groenen). Ondanks de filevorming moeten de kruispunten zelf vrij blijven om
verkeer naar andere richtingen doorgang te verlenen.
Verkeersgedrag en handhaving
U mag kruispunten niet blokkeren, ook niet als u groen licht
krijgt; dat staat in de verkeerswet. Het kan gevaarlijke situaties opleveren en
het belemmert de doorstroming voor andere richtingen op en nabij het kruispunt.
Automobilisten moeten wachten totdat zij de mogelijkheid hebben het kruispunt in
één keer over te steken. De komende tijd controleert de politie strenger op het
blokkeren van kruispunten op de Kempenbaan. Een boete bedraagt 230 euro.
Project Kempenbaan-A67
De huidige infrastructuur van bedrijventerrein De Run staat de economische
ontwikkeling steeds meer in de weg. De gemeente Veldhoven werkt daarom aan de
verbetering van de doorstroming op de Kempenbaan. Het middengedeelte van de
Kempenbaan is klaar. In 2016 start de realisatie van de nieuwe aansluiting op de
A67 en worden de Kempenbaan en de Locht verbreed naar twee maal twee rijstroken.
Kempenbaan Oost (ter hoogte van de N2) wordt daarna aangepakt. Meer informatie
over het project Kempenbaan-A67 vindt u op
www.veldhoven.nl/kempenbaan.

.

Noord-Brabant Veldhoven

  • a426bc999a20e829eaa5b8a623b0b498