Alkmaar - Helers en steler

22 oktober 2013 18:28
Bron: Politie.nl

Gemeente Alkmaar en politie pakken woninginbraken aan via helingcontrole

Digitaal opkoopregister
De heler is erger dan de steler, een bekend Nederlands spreekwoord. En maar
al te waar, want zonder afzetmarkt kan een inbreker niets met zijn buit en zijn
de gestolen laptops, smartphones en sieraden nagenoeg waardeloos. Voor de
politie en de gemeente kan de strijd tegen woninginbraken, overvallen en
diefstallen dan ook niet zonder de aanpak van heling.

Vanaf 15 oktober heeft de politie in samenwerking met inspecteurs
Stadstoezicht van de gemeente Alkmaar een bezoek gebracht aan twintig van de
ruim vijftig opkopers en handelaren in tweedehand goederen in Alkmaar, met als
doel de introductie van het digitale opkoopregister.
Koppeling met Stopheling.nl
Tot nu toe moesten opkopers al hun aankopen noteren in een registratieboek,
het opkoopregister. Veel werk voor de ondernemer en lastig om goed te
controleren door de politie. Het digitale opkoopregister maakt het allemaal
beter en gemakkelijker. Net als in het papieren exemplaar worden in dit register
ook gegevens opgenomen over de verkochte voorwerpen, de prijs en de
persoonsgegevens van de verkoper. Het grote verschil zit hem echter in de
koppeling met www.stopheling.nl. Door
systemen aan elkaar te koppelen kan de ondernemer meteen zien of een aangeboden
artikel van diefstal afkomstig is en de politie krijgt hiervan automatisch een
melding. Het systeem houdt illegale handel al bij de voordeur tegen, want een
dief of heler zal zich wel twee keer bedenken als hij weet dat hij en zijn
spullen gecontroleerd worden. Bijkomend voordeel voor de ondernemer: het systeem
kan ook worden gebruikt om de voorraad te beheren
Eerlijke handel
Het merendeel van de bezochte ondernemers is enthousiast en gaat
het digitale systeem gebruiken. Zij zien hun rol in de bestrijding van diefstal
en heling en hebben er alle belang bij alleen ‘eerlijke’ handel in hun zaak te
krijgen. Maar iedereen kan een bijdrage leveren aan de aanpak van heling. Op de
website www.stopheling.nl kunt u zelf
zien of goederen (voorzien van een serienummer) als gestolen geregistreerd
staat.

Noord-Holland Noord-Holland Noord Alkmaar

  • 7da297a4a0aacfc1c6a881e86a8ded57