Trends en ontwikkelingen in de eenheid Amsterdam

28 mei 2019 10:47
Bron: Politie.nl

De wereld om ons heen verandert continu. Dit heeft invloed op de maatschappij in haar geheel en op de veiligheid in het bijzonder Het is voor de politie dan ook van groot belang om te weten wat er speelt, welke ontwikkelingen zich voor doen en met welke problemen burgers mogelijk te maken krijgen. Zeker in de Eenheid Amsterdam, waar de hoofdstad onderdeel vormt van het werkgebied maar waar ook meer lokale ontwikkelingen spelen in de regiogemeenten, zijn de veranderingen waarmee de politie te maken krijgt zeer divers van aard.