Vrijspraak en voorwaardelijke straf agenten Mitch Henriquez in Amsterdam

Foto: politie.nl

19 juni 2019 12:52
Bron: Politie.nl

Het gerechtshof Den Haag heeft een van de agenten die betrokken was bij de noodlottige aanhouding van Mitch Henriquez vrijgesproken. De andere agent kreeg in hoger beroep een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De geanonimiseerde politiemedewerker van Eenheid Den Haag, DH02, is eerder door de rechtbank wel veroordeeld. Het hof vindt de door deze agent verrichte handelingen (neerdrukken, slaan en gebruik van pepperspray) op het moment dat deze werden verricht niet buitenproportioneel. Het hof spreekt hem volledig vrij.

Het hof veroordeelde agent DH01 wel vanwege het aanleggen van de nekklem die Henriquez fataal werd. Volgens de rechter was de omklemming van de nek ‘een onmisbare schakel in het overlijden’. Het hof legt DH01 daarom een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden op, met een proeftijd van een jaar. Eerder legde de rechtbank dezelfde straf op.

In het arrest besteedde het hof aandacht aan de maatschappelijke rol van de politieambtenaar. Een ‘bijzondere positie’, aldus de rechter. Het geweldsmonopolie van de politie vraagt dat waar anderen een stap terug doen, agenten een stap naar voren moeten doen. Dit weegt het hof mee in zijn oordeel.

In de strafoplegging van de agent die wel is veroordeeld, heeft het gerechtshof het disciplinaire traject meegewogen, dat de politie al oplegde. Op basis hiervan heeft het hof het door het OM geëiste beroepsverbod afgewezen.

Reactie politiechef Paul van Musscher

Politiechef van de Eenheid Den Haag, Paul van Musscher: ‘Het overlijden van Mitch Henriquez als gevolg van politieoptreden is een drama. Voor zijn familie en vrienden en voor de betrokken politiemedewerkers. Welke woorden ik ook gebruik: het verdriet en de boosheid kan ik niet wegnemen.’

Overtuigd van de correctheid van hun optreden hebben beide politiemedewerkers tegen hun eerdere veroordeling hoger beroep aangetekend. Daarop heeft het gerechtshof nogmaals objectief en onafhankelijk onderzoek gedaan naar de feiten en omstandigheden. ‘Een objectieve controle op ons optreden is belangrijk. In ons land is het laatste woord aan de rechter’, benadrukt Van Musscher.

Reactie korpschef Erik Akerboom

Korpschef Erik Akerboom beseft dat deze zaak veel losmaakt. ‘Dit gaat over het onder ogen zien en erkennen dat wij als politie fouten kunnen maken. Maar dit gaat ook over risico’s en beslissingen die collega’s onder grote druk moeten nemen. Ik voel mij als korpschef verantwoordelijk voor de professionaliteit van het politieoptreden, maar ik voel ook de plicht om te zorgen voor mijn mensen. Politiewerk is en blijft mensenwerk.’

De betrokken politiemedewerkers kregen eerder de toezegging van voormalig korpschef Gerard Bouman dat zij bij de politie kunnen blijven werken. Dat beschouwt Akerboom als een gegeven. Als hoogste baas van de politie wil hij staan voor beloftes gedaan door de voormalig korpschef. Daarbij respecteert hij de uitspraak van de rechter en de gevoelens die leven zowel binnen als buiten de politie.

Lees de volledige uitspraken op rechtspraak.nl:

 

Externe linkUitspraak DH02

Externe linkUitspraak DH01