Amsterdam - Politiemedewerker buiten functie gesteld

19 september 2013 19:01
Bron: Politie.nl

De politiechef van eenheid Amsterdam heeft donderdag 19 september een politiemedewerker buitenfunctie gesteld die verdacht wordt van schending van het ambtsgeheim.

Een andere medewerker is in hetzelfde onderzoek met buitengewoon
verlof gestuurd. Het bureau Veiligheid, integriteit en klachten van de eenheid
Amsterdam doet onderzoek.