Amsterdam - Homogeweld Amsterdam licht gestegen

29 juli 2014 14:18
Bron: Politie.nl

Het aantal incidenten gerelateerd aan seksuele geaardheid is in Amsterdam in het afgelopen jaar licht gestegen. Waar in 2012 nog 176 mensen slachtoffer werden van (bedreiging met) geweld, waren dat er in het afgelopen jaar 189.

Het totaal aantal gemelde incidenten - waaronder beledigingen,
pesterijen en vernielingen - betrof 535 over het kalenderjaar 2013. In 2012
waren dat er 488.

"Desondanks kan niet per se gesteld worden dat het aldus
onveiliger is geworden in de stad", zegt Ellie Lust, voorzitter van het netwerk
Roze In Blauw. "We merken namelijk nadrukkelijk door onze goede contacten binnen
de LHBT-gemeenschap dat de bereidheid om melding en aangifte te doen in de
afgelopen jaren sterk is gestegen. Er is over het algemeen een goede
vertrouwensband opgebouwd met de gemeenschap en die betaalt zich op die manier
ook uit. Elke melding is voor ons waardevol, omdat we daarmee inzicht krijgen in
hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Uiteraard blijft het een belangrijk
aandachtspunt voor ons allemaal dat cijfer terug te dringen, want het zijn er
ook 535 te veel".

Roze In Blauw is een netwerk van politiemensen die, vanuit
affiniteit met het onderwerp, zich specifiek bezighoudt met het opvangen van
slachtoffers, het opnemen van aangiftes en het contact leggen en verbinding
maken met de LHBT-gemeenschap.