Amsterdam - Beter contact met bevolking door Anders Kijken

12 juni 2015 13:20
Bron: Politie.nl

Om politiewerk goed te kunnen doen, moet de politie in goed contact zijn met (vertegenwoordigers van) alle inwoners van Nederland. Sommige groepen zijn voor de politie moeilijker bereikbaar dan andere. Het project ‘Anders Kijken’ brengt verbetering in.

De politie wil met preventietips vanzelfsprekend bij voorkeur de hele
bevolking bereiken. Het huis beter beveiligen om te voorkomen dat er wordt
ingebroken, niet opendoen voor vreemde mensen aan de deur vanwege mogelijke
oplichting, nooit een pincode weggeven en misstanden melden aan de politie –
zulke adviezen zijn immers voor alle burgers van belang. Als bepaalde groepen
moeilijker te bereiken zijn dan andere, is het voor de politie lastig om
bijvoorbeeld preventieboodschappen aan hen over te brengen.

 

Daarom is binnen de politie Amsterdam in 2012 het project ‘Anders Kijken’
opgezet, dat tot betere verbinding met de inwoners van de hoofdstad moet leiden
en moet bijdragen aan een genuanceerdere kijk van politie op burgers. Daardoor
kan de wijkagent beter in verbinding komen met zijn bewoners en kan ook een
gerichte communicatiestrategie worden ontwikkeld. De doelgroepen kunnen variëren
van wijkbewoners in een bepaalde straat, marktkooplui in een bepaald gebied tot
ouderen of huurders.

 

In Amsterdam heeft de politie ruime ervaring opgedaan met de ‘Anders
Kijken’-methode. Dit is in 2012 in samenwerking met de Vrije Universiteit en
Defensie gedaan. Op vredesmissies zoals in Afghanistan krijgen militairen te
maken met bevolkingsgroepen waarmee door allerlei barrières lastig te
communiceren valt. De politie kijkt hoe zij in haar dagelijks werk van deze
methode gebruik kan maken.

 

Het uitgangspunt van het project is dat elke groep eigen codes, regels,
sleutelfiguren, behoeften en gevoeligheden kent. Met zulke gegevens houdt de
politie rekening teneinde betere samenwerking tot stand te realiseren.
Politiechef Amsterdam Pieter-Jaap Aalbersberg licht toe: ‘We bekijken onder meer
waar groepen burgers bijeenkomen en dus goed bereikbaar zijn. Het project
‘Anders Kijken’geeft hier extra handvatten voor. Zo heeft de politie in
Amsterdam in een gezondheidscentrum een groep Turkse ouderen voorgelicht over
oplichting en pinpasfraude. En wordt er contact gezocht met ondernemers om de
veiligheid in het winkelgebied te bevorderen.’

 

Ook onderzoekt ‘Anders Kijken’ welke thema's belangrijk zijn voor bepaalde
groepen en hoe deze groepen informatie tot zich nemen. Voor de een is een
digitale nieuwsbrief een effectief communicatiemiddel, voor anderen werkt een
voorlichtingsmiddag juist beter. Aalbersberg: ‘Het gebruik van deze methode
gebeurt in alle openheid. De wijkagent, legt altijd aan vertegenwoordigers van
de desbetreffende groepen uit waarom zij wil samenwerken, wat zij hiermee wil
bereiken en hoe zij hiermee voor deze burgers van meerwaarde kan zijn. We merken
dat deze actieve benaderingswijze door de betrokken Amsterdamse burgers wordt
gewaardeerd.’

 

 

Noot voor redacties: het project ‘Anders Kijken’ bestond eerder onder de naam
‘Psycops’.

Noord-Holland Amsterdam

  • 331deda604d5553cec063b32cacd027e