Nederland - Rijksrechercheonderzoek naar commissaris leidt tot oriënterend onderzoek politie

13 juni 2017 16:11
Bron: Politie.nl

Het onderzoek door de Rijksrecherche naar de van verduistering verdachte politiecommissaris van de Eenheid Amsterdam is afgerond. Het Openbaar Ministerie wil hem strafrechtelijk vervolgen, maar dit besluit is nog niet definitief. De politie begint een oriënterend onderzoek om te bepalen of politiemedewerkers interne regels hebben overtreden, zodra het onderszoeksdossier ontvangen is.

Landelijke woordvoering nationale politie
Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de politiecommissaris zich schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking als ambtenaar door tussen 2009 en 2014 structureel diners en kaarten voor voetbalwedstrijden en concerten uit een politiebudget te bekostigen, waarvan vooral personen van buiten de politie, zoals familieleden en vrienden, hebben geprofiteerd. Het onderzoek is gestart nadat de politiechef van de Eenheid Amsterdam in mei 2016 aangifte deed. 
Geschorst
De bevindingen van het OM doen de politie weliswaar vermoeden dat de commissaris ook interne regels heeft overtreden, maar over disciplinaire vervolgstappen kan pas worden besloten als het dossier in bezit van de politie is. Wel is de commissaris gedurende het strafrechtelijke onderzoek buiten functie gesteld en inmiddels ook geschorst.
Zorgvuldigheid
Ook geeft het onderzoek aanleiding tot een oriënterend onderzoek door de Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum. Zodra de politie het onderzoek van de Rijksrecherche heeft ontvangen, zal dit onderzoek van start gaan. Op basis van dit onderzoek bepaalt de politie of nader onderzoek nodig is naar andere politiemedewerkers, omdat zij mogelijk interne regels hebben overtreden. Voor de politie staan waarheidsvinding en zorgvuldigheid voorop. Eventuele vervolgonderzoeken zullen plaatsvinden zonder aanziens des persoons, rang en reputatie.
Visie korpschef
In een uitvoerig vraaggesprek zet korpschef Erik Akerboom zijn visie op integriteit uiteen. Wie de wet handhaaft, geeft het goede voorbeeld en daar moet de burger op kunnen vertrouwen. Signalen over integriteitsschendingen worden serieus opgepakt. Pas als alle feiten op tafel liggen, verbindt het korps daar conclusies aan en zo nodig neemt de politie zonder terughoudendheid maatregelen. Akerboom staat voor de integriteit van de Nederlandse politie. ?We zetten alles op alles om schendingen te voorkomen, want ze beschadigen zowel het korps als de mensen die zich onophoudelijk naar eer en geweten inzetten voor veiligheid in Nederland. De maatschappij vereist en verdient een betrouwbare politie. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving daarover beschikt.?

Noord-Holland Amsterdam

  • e36a6b1e700132979d4990905970b500