Bergen op Zoom - Drugsafval achtergelaten in vrachtauto

31 mei 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Dinsdagavond is langs de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom een vrachtwagen achter gelaten met daarin tientallen vaten met vermoedelijk drugsafval.

Zeeland-West-Brabant
Een oplettende voorbijganger ziet omstreeks 23.30 uur een vrachtwagen zonder kentekenplaat langs de weg staan. Omdat hij dit zeer opmerkelijk vindt, belt deze de politie. Door opgeroepen agenten wordt vervolgens een onderzoek ingesteld. Als deze damp uit een kier van de vrachtauto zien komen, nemen zij verder geen risico en roepen de assistentie in van de brandweer om metingen te doen. Na de metingen rijst het vermoeden dat er mogelijk chemische stoffen in de vrachtwagen liggen.
LFO doet onderzoek
Nadat de laadklep is geopend komen er diverse vaten tevoorschijn met een onbekende vloeistof. Voor zover gezien kan worden lekken geen van deze vaten. Een ruwe inschatting is dat alle vaten samen zo’n 6.000 liter vloeistofinhoud kunnen bevatten. Pas na onderzoek zal blijken wat er in de vaten zit en hoeveel. Vervolgens is de LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteunen Ontmantelen) in kennis gesteld van de vondst. Deze zal de inhoud van de vrachtwagen op een andere locatie onderzoeken. In de loop van de nacht is het voertuig weggetakeld naar een stallingsterrein.
Hebt u informatie?
We zijn op zoek naar mensen die dinsdagavond iets bijzonders hebben gezien langs of nabij de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Mogelijk bent u onbewust getuige geweest van het achterlaten van de vrachtwagen of hebt u personen weg zien lopen. Hebt u informatie? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via het algemene nummer 0900 8844  of via Whats App (06 12 20 70 06). U kunt ook anoniem uw tips geven via www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800 7000 (BVH 2018123183).
Erg gevaarlijk en schadelijk
Drugsafval is erg gevaarlijk en bijzonder schadelijk voor mens, dier en natuur. De stoffen zijn zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig. Als de chemicaliën in het grondwater terecht komen, leidt dit tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien. Naast de milieuschade en gezondheidsrisico’s kosten dumpingen van drugsafval de belastingbetaler handenvol geld. Lees hier wat u moet doen als u drugsafval vindt.