Bergen op Zoom - Onderzoek verdacht pakketje

25 oktober 2013 19:55
Bron: Politie.nl

Politie en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben een verdacht pakketje in de Coehoornparkstraat onderzocht.

Rond 12.00 uur kreeg de politie een melding dat een zwart pakketje tegen een
hek zat. Het hek staat in de buurt van een bedrijvenverzamelgebouw met daarin
onder andere parkeerbeheer enĀ een bank. Een expert van de politie heeft de
eerste check gedaan. Tegelijkertijd is de straat afgezet. Buurtbewoners kregen
het advies om ramen te sluiten en niet voor de ramen te gaan staan. Na dit
onderzoek is besloten om - voor alle zekerheid - de EOD het pakketje te laten
onderzoeken. Hierbij waren de brandweer en ambulance ook aanwezig, wat een
standaardprocedure is. Tijdens dit onderzoek is het bedrijvengebouw ontruimd.

De EOD onderzocht, onder andere met behulp van een robot, het verdachte
voorwerp. Rond 17.20 uur is het voorwerp ontmanteld. In het pakketje zat een
onbekend voorwerp wat is vernietigd. Later wordt onderzocht wat dit geweest kan
zijn.
Heeft u informatie over dit pakketje?
De politie stelt een onderzoek in waar het pakketje vandaan komt. Heeft u
informatie? Neem dan telefonisch contact op met 0900-8844. Belt u liever
anoniem: 0800-7000. Ook bent u welkom op het
politiebureau
in Bergen op Zoom.

Noord-Holland Noord-Holland Noord Bergen

  • c295158ec83ffe6a4a89f99d2a837785