Korps steunt politiemensen met PTSS

9 augustus 2013 18:54
Bron: Politie.nl

De problematiek van collega’s met posttraumatische stressstooornis heeft de volle aandacht van de korpsleiding, stelt korpschef Gerard Bouman.

De Telegraaf en Hart van Nederland (SBS6) kwamen op donderdag 8
augustus met berichten over politiemensen die posttraumatische stressstoornis
(PTSS) erkend willen zien als beroepsziekte. Beide media wekten de indruk dat de
politie op dit punt tekortschiet. Zo zouden ‘lagere politiefunctionarissen
getraumatiseerde dienders tegenwerken’, terwijl de korpsleiding nadrukkelijk
heeft gesteld dat wie aan werkgerelateerde PTSS lijdt recht heeft op een
uitkering en schadevergoeding.
Zorgvuldig
Korpschef Gerard Bouman benadrukt dat de problematiek van
collega’s met PTSS de volle aandacht heeft: ‘Op grond van de Circulaire PTSS
Politie is op 1 juli de Commissie PTSS van start gegaan. Deze adviescommissie
van deskundigen zit nu in de voorbereidende fase en gaat bij alle aanvragen
toetsen of de PTSS is veroorzaakt door het politiewerk. In een vijfde van de
gevallen is dit inmiddels vastgesteld, omdat de relatie onmiskenbaar was. Maar
de commissie heeft nu eenmaal tijd nodig om alle dossiers zorgvuldig te
bestuderen. De complexiteit van deze materie en de belangen van de betreffende
medewerkers vereisen zulke zorgvuldigheid.’
Optimaliseren
Bouman: ‘Ik begrijp de urgentie bij collega’s met PTSS en besef
dat de gevolgen schrijnend kunnen zijn. Het is voor mij onbestaanbaar dat
collega’s met PTSS in financiële problemen komen, terwijl de Commissie PTSS aan
het opstarten is. Verder kan er uiteraard geen sprake van zijn dat
leidinggevenden eigen interpretaties geven aan besluiten van de korpsleiding. Al
helemaal niet als het zo’n kwetsbare groep medewerkers betreft. Daarom heb ik de
signalen meteen met de Centrale Ondernemingsraad besproken om te kijken met
welke maatregelen wij eventueel urgente knelpunten kunnen wegnemen. Verder
breiden wij de begeleiding van de collega’s met PTSS uit en versterkt het korps
de bezetting van het Meldpunt PTSS om de verwerking van de aanvragen te
optimaliseren.’