Haarlem - Controle op Drank- en Horecawet

12 mei 2015 12:10
Bron: Politie.nl

De gemeente en de politie controleerden op verschillende evenementen, zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag, op het alcoholgebruik door minderjarigen. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet namelijk verhoogd van zestien naar achttien jaar.

Politie en handhavers controleerden op Bevrijdingsdag in totaal 286 jongeren
onder andere aan de Kruisstraat en de Houtburg. In totaal werden 9 bekeuringen
uitgeschreven en zes verwijzingen naar Halt. De jongeren konden kiezen voor een
bekeuring of een Halt-afdoening. Halt is gericht op de bewustwording van de
negatieve effecten van alcoholgebruik bij jongeren. Een bekeuring voor jongeren
van 12 tot 16 jaar is 45 euro en voor jongeren van 16 tot 18 jaar, het dubbele
(90 euro).

Twee 16-jarigen, een meisje uit Markenbinnen die op het Stationsplein was en
een jongen uit Hoofddorp die zich bevond op de Grote Houtstraat, verkeerden
onder invloed van alcohol. Er is contact opgenomen met de ouders en beiden
kregen uiteindelijk een Halt-afdoening. Ook is er door de politie een
zorgmelding, over het welzijn en de leefomstandigheden van de jongeren,
opgemaakt.

Er waren weinig minderjarigen die onder invloed van alcohol verkeerden of in
het bezit waren van alcohol. Veel jongeren waren op de hoogte van de wet en
begrepen waarom er gecontroleerd werd.

Noord-Holland Haarlem

  • b2d57a31fc45a349f5f0cceb9d74970a