Haarlem - Opnieuw controle woonwagenkamp in Haarlem-Noord

12 mei 2015 19:14
Bron: Politie.nl

Voor de tweede keer in korte tijd controleerde gemeente, politie en partners vanmorgen het woonwagenkamp aan de Van der Aartweg in Haarlem-Noord op oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte, de Basisregistratie personen, illegaal stroomgebruik en vermeende handel in vogels.

Tijdens de controle constateerde netbeheerder Liander dat bij
één adres opnieuw sprake is van illegaal stroomgebruik. Dit adres is wederom
afgesloten van alle stroom. De bewoner ontvangt hiervoor een boete en moet
betalen voor een nieuwe aansluiting. Door de Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit, die ook bij de schouw aanwezig was vanwege vermeende illegale handel
in vogels, is één vogel die niet in Nederland gehouden mag worden in beslag
genomen.

 

De gemeente heeft geen strijdigheid met de Basisregistratie
personen geconstateerd. De bewoners hebben zich tijdens de schouw zeer
coöperatief opgesteld en ook was te zien dat enkele eerder geconstateerde
overtredingen zijn hersteld.

 

De naleving van wet- en regelgeving geldt voor alle
Haarlemmers.Als men zich niet houdt aan de geldende wetten en regels werkt dat
ondermijnend op de maatschappij. Ondermijning is een complex probleem dat deels
zichtbaar en (groten)deels onzichtbaar is. Maar ondermijning raakt ons allemaal.

Noord-Holland Haarlem

  • 8dd555524db3381333acf52b4c20cd6c