Haarlem - Politie Noord-Holland wint kort geding in lasterzaak

23 september 2013 16:00
Bron: Politie.nl

De Politie Noord-Holland heeft onlangs een kort geding aangespannen tegen een 54-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, die voornamelijk in Hoofddorp verbleef. Afgelopen vrijdag heeft de rechter de politie Noord-Holland in het gelijk gesteld. Deze vrouw heeft jarenlang via onder andere internet een politiemedewerker vals beschuldigd van onder andere mishandeling en verkrachting. De rechter besloot dat deze vrouw alle teksten die zij op internet publiceerde met de valse beschuldigingen, binnen 7 dagen moet verwijderen. Mocht ze dit zelf niet doen, dan is de politie gerechtigd deze teksten weg te halen. Daarnaast verbiedt de rechter haar met onmiddellijke ingang mondeling, schriftelijk of op internet valse beschuldigingen te uiten richting de politiemedewerker en moet zij een rectificatie plaatsen op haar eigen website.

In haar uitingen richtte deze vrouw zich voornamelijk op één
politiemedewerker. ‘Met het verspreiden van deze laster tastte deze vrouw de
goede naam en eer van de politiemedewerker aan en daarmee ook van de politie',
zegt politiechef van Noord-Holland  Liesbeth Huyzer. 'Hiermee beschadigde zij
niet alleen de politie in het algemeen, maar ook één medewerker in het
bijzonder. Dat is voor ons onacceptabel.’

 De vrouw publiceerde de afgelopen jaren valse beschuldigingen
op internet over een aantal politiemedewerkers. De politiemedewerker die het bij
deze vrouw met name moest ontgelden, verleende in 2003 bijstand bij haar
arrestatie. Ze werd aangehouden wegens ernstige bedreigingen. De vrouw verzette
zich hevig bij haar aanhouding. Dit vormde voor haar de aanleiding voor een
jarenlange lastercampagne.
 Valse beschuldigingen
 Liesbeth Huyzer: ‘De afgelopen jaren is de politie al diverse
keren strafrechtelijke procedures gestart tegen deze vrouw. Daarbij is de
politie ook steeds in het gelijk gesteld door de rechter. Desondanks stopte zij
niet met haar lastercampagne. De afgelopen maanden nam dit dusdanige vormen aan
dat wij besloten een bij de politie uitzonderlijke civiele procedure tegen deze
54-jarige vrouw te starten. Daarmee wilden we vorderen dat we ook zonder haar
medewerking, teksten met valse beschuldigingen over de politie Noord-Holland van
het internet te kunnen verwijderen. We hopen deze zaak hiermee af te kunnen
sluiten.’