Hoofddorp - Update Onderzoek schietincident Hoofddorp

17 augustus 2015 19:57
Bron: Politie.nl

Het onderzoek naar de dood van de 35-jarige vrouw uit Hoofddorp, die op 22 juni van dit jaar om het leven is gekomen bij een schietincident, loopt nog steeds.

Het slachtoffer heeft zich dit voorjaar bij de politie gemeldĀ en verteldĀ dat
zij afluisterapparatuur in haar woning had gevonden. Zij wilde daarvan echter
geen aangifte doen, omdat ze in gesprek met haar ex-vriend wilde blijven. Het is
bij de politie bekend dat de ex-vriend een wapenvergunning (verlofhouder) heeft
en dat hij lid van een schietvereniging was. Dat betekent dat hij legaal een
wapen mag hebben. Met de informatie van het slachtoffer hebben we ons wel verder
verdiept in de achtergronden van de ex-vriend. Hij is geen bekende van de
politie en hij had nooit eerder aanleiding gegeven tot ingrijpen, bovendien
hebben de jaarlijkse (thuis)controles van zijn verlof nimmer onregelmatigheden
opgeleverd. Daarnaast onderzoekt de politie op basis van welke informatie de
wapenvergunning op 1 december 2014 is verlengd.