Hoorn - 04 In gesprek met wijkagenten Boon en ter Bork

21 maart 2019 15:29
Bron: Politie.nl

Vandaag bemanden wijkagenten Kevin Boon en Erik ter Bork uit de wijk Grote Waal een pop-up politiebureau naast winkelcentrum Grote Beer in de Hoornse wijk Grote Waal.

Helemaal nieuw is het fenomeen pop-up politiebureau niet. Sinds enkele jaren zien we verspreid over het land steeds meer wijkagenten gebruik maken van deze mobiele wijksteunpunten waarmee de wijkagent  zichtbaar in de wijk aanwezig is. Het doel van het initiatief is om op een laagdrempelige manier in contact te komen met inwoners en zichtbaar te zijn voor de inwoners.

Ook wijkagenten Boon en ter Bork kennen de meerwaarde van deze manier van communiceren al langer. Ruim een jaar staan ze nu geregeld op deze plek. ‘Wij ervaren dat deze manier van communiceren via een pop up bureau een goed middel is om het contact met bewoners te verbeteren, meer voeling te krijgen met wat er speelt in de wijken en eventueel tips te krijgen. Wij doen ons werk voor de burger’ zegt Kevin, ‘dat wil ik laten zien. Ik hoor graag van buurtbewoners wat er leeft en speelt, waar ze zich zorgen over maken wat betreft hun veiligheid of waar mensen last van ondervinden. Met deze informatie proberen wij ons beeld van wat er speelt in Hoorn nog vollediger te maken zodat we er gericht mee aan de slag kunnen al dan niet in samenwerking met de gemeente of andere partners.’

Vervanging politiebureaus?

Sinds 2014 kent de politie grotere basisteams en streeft er naar om op deze manier meldingen, aangiften en signalen effectiever op te pakken. De grotere politieteams werken vanuit centrale bureaus waardoor een aantal bureaus overbodig wordt. Om contact te houden en samen te kunnen blijven werken aan de veiligheid van de wijk, is en blijft de politie op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar. Eén van die initiatieven is dus het pop up bureau. Maar er zijn er meer: bijvoorbeeld met een digitaal spreekuur via Facebook. Mobieler, digitaler en flexibeler. En met de mobiele telefoon bij de hand kunnen veel taken al ter plekke afgehandeld worden. Alles is bespreekbaar, al zal het in sommige gevallen nodig zijn om door te verwijzen naar bijvoorbeeld het bureau of www.politie.nl.