Westland Midden-Delfland - Resultaten najaarsfietspreventieweek

9 september 2015 15:32
Bron: Politie.nl

De afgelopen jaren is gebleken dat vanaf het voorjaar tot in het najaar relatief veel fietsen worden gestolen. Daarom heeft de Politie Eenheid Den Haag samen met haar partners in de week van 31 augustus tot en met 4 september extra aandacht besteed aan fietsdiefstalpreventie. Tijdens de fietspreventieweek konden belangstellenden hun fiets laten controleren of deze van diefstal afkomstig was.

Fietsdiefstal is echter niet alleen een zaak van de politie.
Fietseigenaren kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat hun eigendom wordt
gestolen. Zo worden ze erop gewezen dat goedgekeurde sloten en een juiste manier
van stallen diefstal kan voorkomen en dat ze er goed aan doen eerst te checken
of een tweedehands fiets als gestolen staat geregistreerd op
www.stopheling.nl.

In de actieweek werkte de politie samen met andere partijen,
zoals gemeenten, leerlingen van middelbare scholen, buurtpreventieteams,
vrijwilligers en studenten van de opleiding Veiligheid van het Mondriaan
College.
Gratis graveren fiets met uniek nummer
Veel fietsen zijn niet voorzien van een uniek framenummer. Treft de politie
een gestolen fiets op straat of bij een heler aan dan is het lastig de eigenaar
terug te vinden Een speciaal graveerteam van het Fietsdepot Haaglanden heeft op
diverse locaties gratis een uniek framenummer in fietsen gegraveerd. Uiteraard
moest men wel met een aankoopbon of anderszins kunnen aantonen de rechtmatige
eigenaar van de fiets te zijn. Een promoteam van het Centrum voor Fietsdiefstal
gaf preventietips op plekken waar veel fietsen gestolen worden en in de buurt
van fietsenstallingen. Ook werden registratiekaarten uitgedeeld. Deze zijn ook
op www.politie.nl te downloaden.
Westland
Maandag 31 augustus is er vanuit het team Westland door zes
agenten aandacht besteed aan de preventieweek fietsdiefstal. Controles
(repressief en preventief) werden opvallend en onopvallend uitgevoerd.

In ’s-Gravenzande (van 13.00 uur tot 14.30 uur) werden bij de
ISW scholengemeenschap, met toestemming van de schooldirecteur, de fietsen in de
stalling gecontroleerd, totaal zo’n 120 fietsen. Zes daarvan hadden een
verbroken slot maar geen verdere indicatie dat ze van diefstal afkomstig waren.
Opvallend was wel dat in 5 fietsen complete sleutelbossen werden aangetroffen.
Deze fietsen zijn afgesloten en de sleutelbossen zijn afgegeven aan de
conciërge.

Verder werd aan de scholieren een, bij deze week passende,
sleutelhanger uitgereikt.

In Naaldwijk (van 11.00 uur tot 12.00 uur) werden bij het
busplatform aan het Sibelius en in de omliggende straten ongeveer 20 fietsen
gecontroleerd, hier waren geen bijzonderheden. Op deze locatie is tevens een
lokfiets ingezet, deze werd niet weggenomen. Ook hier werd aan fietsbestuurders
een sleutelhanger uitgereikt

Bij de ISW scholengemeenschap aan het Hogeland werden 40 fietsen
gecontroleerd en deze werden voorzien van een zogenaamde preventieketting.

In Wateringen aan de Lierseweg zijn ongeveer 50 fietsen
gecontroleerd, er waren hier geen bijzonderheden

Bij de Albert Heijn aan de J.C. Struyck van Bergenstraat zijn 15
fietsen gecontroleerd en voorzien van een zogenaamde preventieketting. Tevens
werd aan de berijders een sleutelhanger uitgereikt.

Een van de fietsen bij de Albert Heijn had een verbroken slot en
het framenummer was weg geveild. Deze fiets is in beslag genomen en een foto
hiervan is getwitterd door de wijkagent.

In de gehele gemeente werden transportbusjes extra gecontroleerd
op de aanwezigheid van eventueel gestolen fietsen.
Midden-Delfland
Maandag 31 augustus is er vanuit het team Westland door zes
agenten aandacht besteed aan de preventieweek fietsdiefstal. Controles
(repressief en preventief) werden opvallend en onopvallend uitgevoerd.

In Den Hoorn (van 15.15 tot 15.45 uur) werden bij de Plus
Supermarkt aan het Leeuwenberg 45 fietsen gecontroleerd deze zijn voorzien van
een preventieketting.

In Maasland nabij het busplatform aan de Kortebuurt werden 90
fietsen gecontroleerd en voorzien van de zogenaamde preventieketting.

Ook in deze gemeente werden transportbusjes extra gecontroleerd
op de aanwezigheid van eventueel gestolen fietsen.

Noord-Holland Hoorn

  • cac4887e498ed608c5476eef3ebdcb41