Nijverdal, Rijssen-Holten, Wierden - Resultaten najaarsactieweek basisteam Twente-West

10 november 2014 17:42
Bron: Politie.nl

Afgelopen week hield basisteam Twente-West (gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden) hun jaarlijkse actieweek. Elke dag werden voor diverse speerpunten acties georganiseerd. Het basisteam is tevreden; de diverse acties leverden mooie resultaten op variërend van geïnde boetes tot bewustwording bij burgers over woninginbraken.

Actiedag 1
Maandag 3 november zijn op de rotonde Kruidenlaan van 05.30 uur
tot 07.30 uur ruim 500 bestuurders gecontroleerd op restalcohol. Alle
bestuurders waren de BOB, er zijn geen overtredingen geconstateerd. Diezelfde
dag zijn in West acht adressen van bewoners die nog boetes hebben open staan
bezocht. Vier personen zijn aangehouden en één persoon heeft zijn openstaande
boete van bijna 1000 euro direct betaald. Bij de overige vier is een brief
achtergelaten dat de politie aan de deur is geweest i.v.m. een openstaande boete
en dat geadviseerd wordt deze te betalen omdat de politie weer langs gaan komen.
Die avond is ook de eerste witte voetjesactie gestart. Deze vindt iedere avond
in een andere wijk plaats.
Actiedag 2
Dinsdag 4 november heeft een grote verkeerscontrole samen met de
Belastingdienst en het RDW plaatsgevonden. Gecontroleerd is op diverse plekken
in de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden en duurde de gehele dag.

In totaal zijn 78 voertuigen door motoragenten naar de
controleplek gebracht. Hiervan hebben 42 bestuurders een proces-verbaal
gekregen. Van één voertuig is het kenteken ingenomen omdat de uitlaat teveel
decibel produceerde. De overige boetes zijn voor onder andere, geen autogordel
dragen, niet handsfree bellen, gladde banden, niet stoppen voor het rode
verkeerslicht en geen APK. Tevens is door de politie voor ruim 2000 euro aan
openstaande boetes geïnd. De Belastingdienst heeft bijna 13.000 euro geïnd. Op
zeven auto’s is beslag gelegd en acht auto’s zijn ter plekke in beslag genomen.

Diezelfde avond heeft weer een witte voetjesactie
plaatsgevonden.
Actiedag 3
Woensdag 5 november werd tussen 16.30 en 20.30 uur samen met de
Inspectie SZW een horecacontrole gehouden. Vijf horecagelegenheden werden
bezocht door politie en Inspectie en gecontroleerd op de Wet Arbeid
Vreemdelingen en de Wet ID. Vier horecagelegenheden hadden alle papieren voor
elkaar. De vijfde horecagelegenheid kan een hercontrole verwachten, waarbij
alsnog de papieren van één van de medewerkers gecontroleerd zullen worden.
Actiedag 4
Op donderdag 6 november is een voetstappenproject gehouden en is
voorlichting gegeven aan groep 7 en 8 van basisscholen in de gemeente
Hellendoorn.
Actiedag 5
Vrijdag 7 november is van 16.00 uur tot ongeveer 02.00 uur een
controle gehouden, waarbij verschillende agenten zich bezighielden met verdachte
situaties. In het kader van het DDO (Donkere Dagen Offensief) had de politie
bijvoorbeeld veel aandacht voor mogelijke woninginbrekers. Maar ook andere
speerpunten, zoals fietsendiefstal werden in deze controle meegenomen. Daarbij
werd bijvoorbeeld gelet op voertuigen die zich bevonden op locaties, waar ze
wellicht niets te zoeken hebben. Bij deze actie is ook de ANPR (automatische
nummerplaat herkenning) gebruikt. Diverse voertuigen zijn geobserveerd. De
controle heeft niet tot aanhoudingen geleid, maar leverde wel waardevolle
informatie op.
Actiedag 6
Zaterdag 8 november is een controle gehouden, gericht op het
gebruik van alcohol onder jeugd. Binnen het hele team werd jeugd gecontroleerd.
Uiteindelijk werden twee jongeren betrapt met alcohol op. Zij zijn doorverwezen
naar bureau Halt.
Voetstappenproject
Elke dag werd in een andere wijk een voetstappenproject
gehouden. Het voetstappenproject confronteert bewoners met hun eigen gedrag en
de risico’s daarvan. Tijdens de bezoekactie namen agenten papieren voetafdrukken
mee en legden die via open deuren, ramen en schuifpuien in huizen en schuurtjes
met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…’ Als bleek
dat woningen niet goed waren afgesloten, kreeg de bewoner naast de papier
voetafdruk ook preventieadviezen en werd uitgelegd wat het doel van de actie is,
namelijk het terugdringen van woninginbraken en insluipingen. Bij de actie
liepen burgers en/of raadsleden met de politie mee.
Voorlichting basisscholen
Woensdag, donderdag en vrijdag is er aan de groepen 7 en 8 van
de basisscholen in de gemeente Hellendoorn een voorlichting gegeven over de dode
hoek bij groot verkeer, zoals tractoren, bussen en vrachtwagens. Deze
voorlichting werd gegeven door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Hellendoorn.
De politie was ook aanwezig bij deze voorlichtingen. Jeugd is zich onvoldoende
bewust van het gevaar van de dode hoek. Met behulp van voorlichting worden deze
leerlingen, die veelal op de fiets naar school of sportclub gaan, bewust gemaakt
wat de dode hoek is en wat het gevaar daarvan is, maar vooral wat ze wel en niet
moeten doen als ze in de buurt van groot verkeer fietsen.

Noord-Holland Huizen

  • 0aead86ea1276b28958aebd976502ac5