Huizen - Politieactie; betaal uw boete, voorkom politie aan de deur

29 oktober 2015 13:26
Bron: Politie.nl

Mensen die nog een achterstallige boete hebben openstaan, kunnen de komende weken de politie aan de deur verwachten. In deze periode besteedt de politie extra aandacht aan de inning van nog niet-betaalde boetes. Dat geldt ook voor mensen die zich niet gemeld hebben voor een taak- of gevangenisstraf.

Laatste kans
Met deze aankondiging krijgen veroordeelden een laatste kans om
alsnog naar het politiebureau te gaan om te betalen of zich te melden, zonder de
verrassing van politie aan de deur. Het merendeel van de mensen betaalt hun
opgelegde boete of zit de vrijheidsstraf uit. De politie richt zich met deze
intensieve controles op mensen die na diverse kansen van de
overheidsinstanties die de straffen hebben opgelegd, nog steeds niet reageren.

Betalen of zitten
Mensen die een bekeuring ontvangen of door de rechter
veroordeeld worden tot een geldboete, krijgen na verloop van tijd bericht thuis
om de boete te betalen. Sommige bewoners hebben al zo lang een boete openstaan
dat zij voor de keuze worden gesteld: betalen of zitten. Als zij de openstaande
boete niet kunnen betalen, worden zij in vervangende hechtenis genomen.
Buitengebruikstelling auto
Staat een boete minder lang open, maar zijn er wel verschillende
aanmaningen verstuurd, dan kan de auto van de betrokkene buitengebruik gesteld
worden. De wegsleepkosten en stallingskosten zijn voor rekening van de eigenaar.
Bij niet tijdig betalen van boete en sleep- en stallingskosten wordt de auto
verkocht.

Noord-Holland Gooi en Vechtstreek Huizen

  • ed5253897bb966e2e83f948f98f51693