Noord-Holland - Geen opzet gebleken bij verwerken tapverslagen; hoger beroep doorgezet

4 december 2013 11:21
Bron: Politie.nl

Politie en Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland hebben de interne onderzoeken naar de gang van zaken rond verkeerd verwerkte tapgesprekken afgerond. Deze tapgesprekken vormen onderdeel van het dossier tegen een 47-jarige man uit Purmerend die verdacht wordt van drugsdealen. Volgens de rechtbank bevatten zes tapverslagen uit dit dossier onvolkomenheden. De rechtbank vroeg om opheldering over de oorzaak. Deze was ontoereikend waarop de rechtbank het OM op 20 maart 2013 niet-ontvankelijk verklaarde.

Uit intern onderzoek bij de politie is gebleken dat in vijf door
de rechtbank uitgeluisterde gesprekken daadwerkelijk fouten zijn gemaakt. Een
andere belangrijke conclusie is dat er geen aanleiding is om ervan uit te gaan
dat dit moedwillig zou zijn gebeurd.
Tapgesprekken
In totaal zijn gedurende het onderzoek 655 telefoongesprekken
getapt en uitgewerkt. Daarvan zijn 23 gesprekken door politie en OM aan het
procesdossier toegevoegd. De rechtbank heeft op zitting negen tapgesprekken
beluisterd en van vier daarvan geoordeeld dat deze niet in overeenstemming waren
met wat er in het proces-verbaal is uitgewerkt. Daarnaast zou een gesprek
onverstaanbaar zijn en van een zesde gesprek, dat niet in uitgewerkte vorm in
het dossier zit maar welke louter was opgenomen in een lijst van getapte
gesprekken, oordeelde de rechtbank dat dit onduidelijk geregistreerd was.
Inhoud onderzoek
In overleg met het OM is door de afdeling Veiligheid,
Integriteit en Klachten (VIK) van de politie eenheid Noord-Holland onderzoek
ingesteld naar de gang van zaken in dit drugsonderzoek. Om precies te kunnen
achterhalen wat er feitelijk is gebeurd, zijn alle 655 tapgesprekken in het
onderzoek opnieuw beluisterd en uitgewerkt. Dit is gedaan door medewerkers van
de politie die niet eerder betrokken waren bij deze zaak. Daarnaast zijn de
betrokken medewerkers in het onderzoek uitgebreid gehoord.
Conclusie VIK-onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanleiding is om te denken
aan opzet bij het verkeerd verwerken van de bewuste zes verslagen.

Bij twee gesprekken was sprake van het verkeerd registreren van de
tapgesprekken in een computersysteem. Daardoor waren de gesprekken die op
zitting beluisterd werden leeg. De tapgesprekken zijn er echter wel, en hebben
ook inhoud, maar waren onder een ander nummer geregistreerd.
Bij twee gesprekken was er sprake van rolverwisseling. In één daarvan zijn
vrijwel identiek klinkende stemmen door elkaar gehaald. In het andere geval is
de naam van de verdachte op een verkeerde plek in het systeem genoteerd,
waardoor de verdachte in dit gesprek per abuis als zijn gesprekspartner werd
aangeduid.
In het proces-dossier bevinden zich twee processen-verbaal uitwerking tap.
In deze processen-verbaal wordt weergegeven welke telefoonnummers zijn getapt en
met welke andere telefoonnummers contact is geweest. Van een aantal van die
gesprekken is de uitwerking bij het proces-verbaal gevoegd. De overige
gesprekken worden vermeld in, eveneens bij het proces-verbaal gevoegde,
overzichtstabellen. Deze tabellen zijn gerangschikt per telefoonnummer waarmee
één van de getapte telefoonnummers van verdachte contact heeft gehad. In de
tabellen staan datum, tijd, gespreksnummer en het onderwerp van het gesprek
genoemd. Bij één van de gesprekken die in de tabel wordt genoemd staat niet
vermeld dat het gesprek werd gevoerd door een vrouw, gebruikmakend van de
telefoon van verdachte. Hierdoor werd ten onrechte de suggestie gewekt dat de
mannelijke verdachte had deelgenomen aan het gesprek. In het tapsysteem stond
wel vermeld dat de vrouw degene is die met de telefoon van de verdachte belt.
Dit had ook in de betreffende tabel opgenomen moeten worden.
Een gesprek dat bij de zitting als onverstaanbaar werd betiteld, bleek op
andere afspeelapparatuur wel goed verstaanbaar te zijn.

Actieprogramma
Het strafproces is doorlopend in ontwikkeling en blijft
mensenwerk. Politie en OM streven altijd naar kwaliteit en willen daar waar
fouten zijn gemaakt herhaling voorkomen. In deze zaak heeft dat geleid tot een
gezamenlijk actieprogramma in Noord-Holland, dat onder meer bestaat uit het
verhogen van bewustwording, kennis en vaardigheden (onder andere rond het
tapproces) en het invoeren van meer sturing. Dit actieprogramma wordt zowel
geïmplementeerd bij het OM als bij de politie. Leo Wallage, lid eenheidsleiding
Politie Noord-Holland: "Het is in het politiewerk een vereiste om de
werkprocessen blijvend onder de loep te nemen en continu scherp te zijn om het
hoge niveau van het politiewerk vast te houden. Zorgvuldigheid van onze
medewerkers, die vaak onder tijdsdruk werken, is van groot belang."
Hoger beroep
Het hoger beroep dat het OM Noord-Holland tegen het vonnis heeft
ingesteld, wordt om twee redenen doorgezet. Hoofdofficier Bob Steensma: "Het OM
wil volstrekt open zijn over wat er is gebeurd. Ik hecht er daarom zeer aan dat
de kwestie van de tapverslagen en de bevindingen van de onderzoeken die politie
en OM daarnaar hebben verricht in het openbaar aan een hogere rechter worden
voorgelegd."

De andere reden is dat het OM de niet-ontvankelijkheid
verklaring een te zware sanctie vindt. Naast de verwerkte tapverslagen bevat het
dossier volgens het OM meerdere bewijsmiddelen tegen de verdachte die het
doorzetten van dit hoger beroep rechtvaardigen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Bij vragen kan contact worden opgenomen met:
Katja van Bijsterveldt, persofficier Openbaar Ministerie Noord-Holland via 088 –
699 64 04.
Lenny Beijerbergen, woordvoerder politie Noord-Holland via 075 – 627 13 62.

Specifieke vragen over het hoger beroep kunnen niet beantwoord worden zolang de
zaak nog loopt.

 

 

 

 
 

Noord-Holland Purmerend

  • 346649025b79cb27ea8be40e664f97c5