Nederland - Vijf aanhoudingen bij landelijke actie tegen schijnhuwelijken

19 mei 2015 22:43
Bron: Politie.nl

Een landelijke actie tegen schijnhuwelijken heeft maandag 18 en dinsdag 19 mei tot vijf aanhoudingen geleid. In 42 bestuurlijksrechtelijke zaken wordt naar aanleiding van de actie gekeken of een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken en strafrechtelijke vervolging zal volgen. In 48 zaken zijn door het hele land zijn tijdens de actie gerichte controles gehouden naar personen die zich vermoedelijk schuldig maken aan het aangaan of faciliteren van een schijnhuwelijk. Tijdens de actie vonden gelijktijdige gehoren plaats, zijn adrescontroles uitgevoerd en werkplekken bezocht.

De politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten, de
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Dienst Terugkeer en Vertrek
(DT&V) werkten tijdens de landelijke actie tegen schijnhuwelijken nauw
samen. Het tegengaan van schijnhuwelijken is een prioriteit van het kabinet.
Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is tevreden over de
samenwerking van de betrokken organisaties in de aanpak van schijnhuwelijken.

Criminele activiteiten
Een schijnhuwelijk is een huwelijk dat vooral is aangegaan om verblijf in
Nederland te krijgen. Redenen om een schijnhuwelijk aan te gaan verschillen van
vriendschap of familiebanden tot financiële motieven of zelfs dwang. Het
faciliteren en aangaan van schijnhuwelijken kan gepaard gaan met criminele
activiteiten, zoals mensensmokkel en mensenhandel. Schijnhuwelijken maken
hiermee dus slachtoffers. Schijnhuwelijken kosten onze gemeenschap ook geld.
Mensen die een schijnhuwelijk aangaan kunnen ten onrechte gebruik maken van
sociale voorzieningen en toeslagen.
Maatregelen
Misbruik van de immigratieregels wordt niet getolereerd en criminele
activiteiten worden bestraft, via maatregelen als intrekking van
verblijfsvergunningen, uitzetting en strafrechtelijke vervolging.
Staatssecretaris Dijkhoff: 'Schijnhuwelijken zijn een probleem. De
schijnhuwelijken en de criminele activiteiten die ermee gepaard gaan moeten we
gezamenlijk bestrijden.'
De IND boekt goede resultaten met de aanpak van schijnhuwelijken die worden
gesloten tussen EU onderdanen die in Nederland wonen en mensen van buiten de EU.
Bij vermoedens van een schijnhuwelijk worden mensen gelijktijdig gehoord. In
2014 zijn op basis van deze aanpak 200 verblijfsaanvragen afgewezen.
Multidisciplinair Team
De politie, het OM, de IND, gemeenten, de Inspectie SZW en DT&V werken in
één multidisciplinair team samen in de effectieve bestrijding van
schijnhuwelijken. Deze actiedagen zijn een goed voorbeeld van de ketenbrede
aanpak van migratiefraude en dragen bij aan een strengere controle op mogelijke
schijnhuwelijken.

Bron: Rijksoverheid.nl / Ministerie V&J