Tilburg - Reactietijden politie Zeeland-West-Brabant: Bij 82,4% spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse

22 maart 2017 14:07
Bron: Politie.nl

De politie was in 2016 in de eenheid Zeeland-West-Brabant in 82,4% van de 19.456 spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse. In 2015 ging het om 18.901 meldingen en was de politie in 83,7% van de gevallen binnen 15 minuten aanwezig. Landelijk gezien scoort de politie in 2016 84,3%.

Zeeland-West-Brabant
De cijfers betreffen prioriteit 1 meldingen, de zogenaamde spoedmeldingen dus. De cijfers zijn uitgesplitst per gemeente en per politie district. In het district Zeeland is sprake van een stabilisering van de reactietijd bij spoedmeldingen. In 2016 kwam dit percentage, net zoals in 2015 uit op 76%. Het district De Markiezaten noteerde een lichte daling van 83,9 naar 80%. Het district De Baronie ging van 85,6 naar 83,4% en het district Hart van Brabant daalde licht van 91,5 naar 89,3%.
Spoedmeldingen
Uit de cijfers blijkt ook dit jaar weer dat de reactietijden in de grootstedelijke gebieden beter zijn dan in de landelijke, meer uitgestrekte gebieden. Dat beeld komt overeen met het landelijke beeld. Zo scoren Tilburg en Goirle respectievelijk 91,1% en 90,2%. Aalburg (55,7%), Noord-Beveland (54,5%) en Baarle-Nassau (46,4%) scoren lager. De resultaten zijn nauwelijks afwijkend van voorgaande jaren.
Reactie politiechef Vissers
Hans Vissers: ?Ik zie in een aantal niet-grootstedelijke gemeenten een lichte verbetering van onze reactietijden, maar gemiddeld over de eenheid scoren we toch 1,3% lager dan vorig jaar. We zien de afgelopen jaren kleine schommelingen, die niet altijd verklaarbaar zijn. Met onze score van 82,4% behalen we als eenheid met veel uitgestrekte gebieden een goed resultaat. Bij 62% van de meldingen zijn we er binnen 10 minuten. Als we uit zouden gaan van een reactietijd van 20 minuten zouden we de norm wel halen met 91%.

De doelstelling om gemiddeld in 90% van de spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn is, net als in de andere eenheden in het land, iets te ambitieus. Om de norm van 15 minuten reactietijd te halen, zouden we daar onevenredig veel in moeten investeren en dat zou ten koste gaan van andere werkzaamheden. Dat zou jammer zijn. Immers, binnen de eenheid Zeeland-West-Brabant zien we al jaren een daling van de aangifte-criminaliteit en ook de veiligheidsmonitor laat positieve resultaten zien. Wij zijn regelmatig in gesprek met de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie over de keuzes die we hierin maken. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat we met onze huidige inzet enerzijds én de steeds grotere oplettendheid en snelle meldingsbereidheid van burgers anderzijds, er steeds vaker in slagen om verdachten op heterdaad aan te houden. Dat zegt uiteraard ook iets over de aanwezigheid en reactietijd van de politie.?
Noodhulp ook door andere diensten
Noodhulp is uiteraard meer dan de reactie van de politie. Afhankelijk van de melding kan het zijn dat een andere noodhulpdienst, zoals de brandweer of de ambulance, wel binnen 15 minuten ter plaatse is en de melder snel en adequaat geholpen wordt ook al is de politie er nog niet. In 46% van alle prio 1 meldingen die bij de politie binnen komen rukken er naast de politie ook één of meer andere hulpdiensten uit.