Uithoorn - Diverse overtredingen bij controle industriegebied

20 december 2018 14:32
Bron: Politie.nl

Bij een gezamenlijke actie van gemeente, politie en Belastingdienst op het industriegebied in Uithoorn, zijn op woensdag 19 december diverse controles uitgevoerd bij diverse bedrijven die daar zijn gevestigd. Bij het merendeel van de 700 gevestigde bedrijven zijn geen ongeregeldheden geconstateerd. In een aantal gevallen is tegen overtredingen opgetreden.

De actie vond plaats om vast te stellen welke bedrijven er zijn gevestigd, welke activiteiten daar plaats vinden en/of deze bedrijven zich aan de vestigings- en milieuregels houden alsook fiscale verplichtingen. Daarnaast vond er op hetzelfde moment op het industriegebied een dynamische verkeerscontrole plaats in samenwerking tussen de politie en Belastingdienst. De politie schreef o.a. bekeuringen uit voor onverzekerd rijden en rijden zonder rijbewijs.

De gemeente voerde met name controle uit op milieuvergunningen en constateerde meerdere milieuovertredingen waarvoor bestuurlijke dwangsommen zijn opgelegd. Daarnaast constateerde de gemeente in meerdere gevallen illegale bewoning vast.

De Belastingdienst hield zich vooral bezig om meer zicht te krijgen op reeds bestaande bedrijven. Daarbij wordt gekeken of de op papier aangeleverde informatie bij de Belastingdienst overeenkomt met hetgeen wordt aangetroffen. Als een bedrijf nog een belastingschuld had openstaan zijn in samenwerking met de afdeling Invordering van de Belastingdienst betalingsregelingen afgesproken. Bij de verkeerscontrole is in totaal 46000 euro aan belastingen geïnd.
Alertheid gevraagd
De politie vraagt nog steeds de alertheid van anderen die daar verblijven en werken. Zij kunnen de gemeente, politie en/of belastingdienst benaderen via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 als zij illegale activiteiten vermoeden.

Gemeente, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en politie hebben vanaf begin 2017 de handen in elkaar geslagen om vast te stellen wat er daadwerkelijk op het industrieterrein aan activiteiten plaats vindt. De doelstelling van deze aanpak: Integraal de ondermijnende activiteiten op te sporen en waar mogelijk te interveniëren, om er uiteindelijk voor te zorgen dat het gebied geen aantrekkende werking meer heeft voor personen om ondermijnende activiteiten te starten.