Landelijk - Landelijke uitzending controlebericht NL-Alert

3 november 2013 20:06
Bron: Politie.nl

Tegelijkertijd met de sirenetest zendt de overheid op maandag 4 november om 12:00 een NL-Alert-controlebericht uit. Aan de hand van dit bericht kunnen mensen nagaan of ze hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en
dat mensen niets hoeven te doen. De ambitie van het controlebericht van 4
november aanstaande is dat 4 miljoen burgers dit bericht op hun mobiele telefoon
ontvangen. Dit wordt gemeten via een representatieve steekproef onder burgers.
De resultaten hiervan worden eind november verwacht.
Doel NL-alert
Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een
noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat
er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen
meer mensen worden bereikt en beter worden geinformeerd. Ook in 2014 zendt de
overheid twee controleberichten uit.

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • 1b7b8adb80008b13aff3932999a68998