Middelburg - 6500 voertuigen gescand bij grootscheepse controle

7 november 2013 13:57
Bron: Politie.nl

Bij de grootschalige integrale controle in het kader van het wijkgericht interventieproject Dauwendaele zijn gisteren tussen 14.00 en 20.30 uur 40 bekeuringen door de politie uitgeschreven. De bekeuringen werden onder meer uitgeschreven voor de technische staat van de auto’s en bromfietsen (waaronder geluid), rijden zonder rijbewijs, onverzekerde voertuigen en rijden onder invloed. Daarnaast hebben 198 voertuigen een snelheidsovertreding begaan.

Ruim 6500 voertuigen werden gescand. Als er aanleiding toe was,
verwezen motorrijders van de politie de auto’s en brommers naar Hof van Tange
waar ze uitgebreid werden gecontroleerd. In totaal was bij 95 voertuigen iets
justitieel, strafrechtelijk of fiscaal niet in orde. Bij de Belastingdienst is
een bedrag van 11.250 euro direct per pin voldaan. De Belastingdienst heeft
daarnaast op 43 voertuigen beslag gelegd, waarvan er twaalf werden weggesleept,
omdat de belastingschuld niet direct kon worden betaald. De politie
vorderde zeven kentekens in, omdat de voertuigen niet voldeden aan de wettelijke
technische eisen. De eigenaren van deze voertuigen moeten eerst hun voertuig in
orde maken voor zij de weg weer op mogen. Orionis Walcheren gaat vijf personen
nader onderzoeken of zij recht hebben op de uitkering die zij krijgen.
Fraude en misstanden aanpakken
De grote verkeersactie komt voort uit het wijkgerichte
interventieproject Dauwendaele. Binnen dit project streeft de gemeente samen met
Orionis Walcheren, inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, belastingdienst,
uitvoeringsinstituut werknemersverzekering (UWV), sociale verzekeringsbank
(SVB), openbaar ministerie, politie en douane naar normherstel en pakt fraude en
misstanden aan. Hoewel de partijen ook maatschappelijke ondersteuning bieden
waar dat nodig is, was deze controleactie vooral gericht op het opsporen van
personen, die zich niet aan de wet- en regelgeving houden. De controle komt
voort uit het wijkinterventieproject, maar wordt breder uitgevoerd omdat het om
een grootschalige actie gaat.

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • 35cfd3506bad426a80338e6ef55cdee7