Sint Oedenrode - Wijkcontrole in de strijd tegen woninginbraken

31 oktober 2014 12:06
Bron: Politie.nl

De aanpak van woninginbraken is één van de speerpunten van de politie. Ondanks dat in 2014 het aantal woninginbraken gedaald is ten opzichte van 2013, wordt in de opsporing alles uit de kast getrokken om woninginbrekers achter de tralies te krijgen. Daarbij proberen we burgers zoveel mogelijk te informeren en bewust te maken van hun eigen rol als het gaat om het voorkomen van woninginbraken. Enkele jaren geleden startten we met het houden van wijkcontroles, waarbij al het in- en uitgaande verkeer van die wijk werd gecontroleerd. Al snel gingen gemeentelijke preventiemedewerkers en burgervrijwilligers ons daarbij helpen. Met name die actieve wijkbewoners spelen een grote rol bij het wijzen van hun buurtgenoten op die eigen verantwoordelijkheid.

Burger mee op wijksurveillance
De politie zet geselecteerde burgervrijwilligers in bij
surveillances in wijken, waar het inbraakcijfer hoog is of dat dreigt te worden.
Onder supervisie van enkele politiemensen surveilleren zij te voet, op de fiets
of misschien zittend op een bankje, zowel opvallend als onopvallend in een wijk.
Hun primaire taak is het signaleren van inbraakgevoelige situaties bij woningen
en herkennen van verdachte situaties. Zij weten welke auto niet in de straat
thuishoort of wie er misschien op vakantie is. De burgersurveillanten staan in
directe verbinding met politiemensen in de buurt.
Controle wijk Dommelrode
Op donderdagavond 30 oktober 2014 is in de wijk Dommelrode te
St-Oedenrode een wijkcontrole gehouden.
Resultaten: 15 poorten in brandgangen bleken niet afgesloten te zijn waardoor je
zo op de achterplaats kon komen. Op de achterplaats stonden fietsen, bromfietsen
en waren schuurtjes open waar waardevolle spullen voor het grijpen lagen.
Tiental auto's waren niet afgesloten. Bij één woning was niemand thuis terwijl
de achterpoort open was en de achterdeur niet was afgesloten. Nadat we 15
minuten in de woning waren kwam de zoon van de hoofdbewoner thuis. Hij was
vergeten de achterdeur te sluiten. Laptop, tv en andere waardevolle spullen
lagen voor het grijpen.
Oproep aan inwoners
De politie doet ook een oproep aan alle inwoners om mee te
helpen bij het voorkomen van woninginbraken. Bewoners worden opgeroepen
verdachte personen, vreemde auto’s of situaties die zij niet vertrouwen direct
te melden bij de politie via 112.  Daarnaast kunnen burgers preventieve
maatregelen nemen zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning
goed afgesloten achterlaten als zij weggaan. Voor tips en informatie over het
offensief in de strijd tegen woninginbrekers kunt u terecht op de speciale
website
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
.

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • db69c1774513e82b64c2061432ed7e97