Lemelerveld - Politie vaker in de wijk; spreekuur flexibel

30 april 2015 16:36
Bron: Politie.nl

De politie in Vechtdal, waaronder de gemeente Dalfsen, gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. De dertien politiemensen van het wijkteam Dalfsen werken vanuit de wijk en worden ook ingezet bij spoedmeldingen. Daardoor is het niet meer mogelijk om bezetting van het vaste spreekuur van de wijkagent op donderdagmiddag in het Kulturhus in Lemelerveld te garanderen. Het spreekuur wordt daarom met ingang van 1 mei beëindigd.

Het werken in de wijk is belangrijk om goede politiezorg te
bieden. Dat gebeurt dichtbij en in relatie met de burgers en het lokale gezag.
In de oude situatie werden politiemensen ingezet voor noodhulpdiensten in het
gebied Dalfsen en Ommen. Wijkagenten bemanden het politieservicepunt in het
Kulturhus op donderdag tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Nu werkt men vanuit de
wijk en worden noodhulpmeldingen ook opgepakt door wijkagenten. Na afwerking van
de melding pakken de (wijk)agenten hun wijkwerk weer op. De vaste aanwezigheid
op donderdagmiddag is daardoor niet meer te plannen. De komende periode is het
nog wel mogelijk om, na telefonisch een afspraak te hebben gemaakt, de
wijkagenten te ontmoeten in het Kulturhus.

In contact
De politie is steeds vaker aan het werk in de wijk dankzij het gebruik van
digitale middelen en moderne technologie. Burgers en bedrijven kunnen kiezen uit
verschillende mogelijkheden om met de politie in contact te komen: persoonlijk,
telefonisch of via internet. Het komt steeds vaker voor dat aangiften van
misdrijven met veel impact thuis worden opgenomen. In haar communicatie richting
de burger maakt de politie zelf ook volop gebruik van moderne media. Denk aan
actief gebruik van social media, maar ook politie.nl en Opsporing Verzocht.

Aangiften, vragen en tips
Met al deze ontwikkelingen verandert de maatschappelijke rol van ‘het
politiebureau’ of een politieservicepunt. Aangiften kunnen niet alleen op het
politiebureau of bij een politieservicepunt, maar ook telefonisch, via internet
of zelfs bij de burger thuis worden opgenomen. Meldingen kunnen niet alleen
telefonisch, maar ook via internet worden doorgegeven. Voor spoed blijft het
altijd noodzakelijk om 112 te bellen. Vragen aan de wijkagent kunnen ook gesteld
worden via internet (link naar pagina Theo) of er kan telefonisch een afspraak
gemaakt worden. Binnenkort is het wijkteam Dalfsen ook actief op Facebook.

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • b65e1511d66ee2cc44efd7f833079489