Wassenaar - Criminaliteitscijfers 2014

12 mei 2015 09:30
Bron: Politie.nl

De criminaliteitscijfers van het afgelopen jaar laten zien dat de opvallende daling van de HIC-delicten (Overvallen, Straatroven en woninginbraken) ten opzichte van het jaar 2013 zich voortzet. Dit blijkt uit de criminaliteitscijfers van Wassenaar over het jaar 2014.

Het totaal aan high impact crimes daalde in 2014 met 4%; er vonden geen
straatroven en overvallen plaats en het aantal woninginbraken daalde met zo’n
3,3%. Het totaal aantal misdrijven (Wetboek van Strafrecht) steeg in 2014 licht,
met zo’n 7,1%.

Het totale aantal geweldsdelicten laat een daling zien van 3,8%; bedreiging
daalt met 22,6%, terwijl het aantal mishandelingen met 14% is gestegen. Diefstal
uit/vanaf auto bleef nagenoeg gelijk met een stijging van 1%. Vernieling nam af
met 15,9%. Opvallend was de diefstal van fiets, die steeg met 25% van 68 naar
85. Zeker in de zomermaanden besteed de polite extra aandacht aan fietsdiefstal,
wanneer veel fietsen bij het strand geparkeerd staan, maar de stijging is nog
steeds groot.
Burgerparticipatie
Essentieel bij de aanpak van criminaliteit is de betrokkenheid van burgers.
Actieve en betrokken burgers dragen hun verantwoordelijkheid bij het veiliger
maken van de samenleving en de politie investeert om die actieve burger blijvend
aan zich te binden. Belangrijk motto daarbij is; "Wij gaan je helpen."
Samenwerken met bewoners is cruciaal bij de aanpak van criminaliteit. Zij zijn
de belangrijkste partner. Het is daarom zaak om hen blijvend actief te betrekken
bij veiligheid. Bewoners moeten zich ook verantwoordelijk voelen voor hun buurt.

Getuige van een overval, straatroof of woninginbraak? Bel 112!
Het opsporen van daders van misdrijven blijkt in de praktijk in sterke mate
afhankelijk van heterdaad aanhoudingen, voornamelijk op initiatief van burgers.
Gemiddeld is zestig procent van alle aanhoudingen te danken aan tips van
getuigen. Negen van de tien Nederlanders kent het nummer 112, maar velen weten
nog niet dat dit nummer ook is om te bellen als iemand bijvoorbeeld getuige is
van een inbraak. De politie roept dan ook op om in die gevallen waarin sprake is
van een heterdaadsituatie direct de politie te bellen via 112.
Objectieve cijfers
De website
www.hoeveiligismijnwijk.nl
bestaat sinds 2006 en is bedoeld om de objectieve veiligheid per buurt in kaart
te brengen. Dit omdat gevoelens van onveiligheid (subjectief) vaak niet stroken
met de werkelijkheid. Per gemeente, stadsdeel, wijk en zelfs per buurt zijn de
aantallen aangiften te zien van veelvoorkomende criminaliteit. Het gaat om
twaalf verschillende delicten. De site geeft niet alleen feiten over
misdaadcijfers, maar bevat ook preventietips en verwijzingen naar andere
informatie. De politie actualiseert de site een aantal keren per jaar.

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • 08396b4c9ba7787f9212fe44a7c78433