Deventer - Extra wijkagenten versterken gemeente Deventer

30 juni 2015 15:32
Bron: Politie.nl

De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangesteld om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. Door deze verschuiving van capaciteit is er ook ruimte voor verplaatsing van de huidige wijkagenten. In Deventer zijn tien nieuwe wijkagenten aangesteld. Ze gaan vanaf 1 juli aan de slag.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer
gebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij
en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste
basisteam IJsselland Zuid omvat de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Het
team voert de
kerntaken
van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een
hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties
aandacht van de politie vragen. In de gemeente Deventer zijn vier wijkteams
vastgesteld. Elk wijkteam heeft een aantal wijkagenten en een wijkagent die de
coördinatie van het wijkteam voor zijn of haar rekening neemt.
Wijkteam Deventer-Centrum
Het wijkteam Deventer Centrum richt zich op de Binnenstad, de
Hoven, de Rivierenwijk en het bedrijventerrein Bergweide. Wijkagenten Laura
Moed, Herman Stegeman en Eric Schenk blijven werken in dat gebied. Eric Wender
is coördinerend wijkagent.
Wijkteam Colmschate
Dit team omvat Colmschate-Zuid, Colmschate-Vijfhoek,
Colmschate-Noord, Bathmen en Lettele. Dit wijkteam is uitgebreid met wijkagenten
Mirjam Lentelink, Lucy Havinga, Edwin Nikamp en Marleen van der Lugt. Wijkagent
Rob Albrecht was al werkzaam in dit gebied. Daarnaast is er nog een vacature
voor een coördinerend wijkagent.
Wijkteam Deventer-Noord
Het wijkteam Deventer Noord werkt in de wijken Schalkhaar,
Diepenveen, Borgele, Platvoet en Keizerslanden. Wijkagenten Natasja Steneker en
Ellen van Someren blijven hier werken. Het team is uitgebreid met Ester
Oosterlaar en Machiel de Blouw. Er is nog een vacature voor een coördinerend
wijkagent.
Wijkteam Zandweerd/Voorstad
Het wijkteam richt zich op Zandweerd en Voorstad en wordt
uitgebreid met Luciel Scholten en Linda Alberts. Wijkagenten Jolande de Caluwé,
Ben Bouwmeester en Peter Rutgers waren al werkzaam in dit gebied. Dolfien
Posthoorn wordt coördinerend wijkagent van dit team, maar start pas in het
najaar. Ze richt zich nu nog op het inwerken van de nieuwe wijkagenten in de
gemeente Olst/Wijhe.
Politiezorg
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg
binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen,
maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De
wijkagent maakt onderdeel uit van een basisteam. In samenwerking met collega’s
van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent
voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of
buurt.
Externe partners
Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de
wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd
hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is
informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of
opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op
met uw wijkagent.
Meer informatie
Wilt u meer lezen over de aanstelling van meer wijkagenten? Lees
dan dit
artikel.

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • ad6edd20f91dc993eec829fcbe57cf8e