Olst, Wijhe - Extra wijkagenten versterken gemeente Olst/Wijhe

1 juli 2015 09:41
Bron: Politie.nl

De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangesteld om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. Door deze verschuiving van capaciteit is er ook ruimte voor verplaatsing van de huidige wijkagenten. In de gemeente Olst/Wijhe zijn twee nieuwe wijkagenten aangesteld die vanaf 1 juli aan de slag gaan. Daarnaast is er een vacature die zo snel mogelijk permanent wordt ingevuld.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer
gebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij
en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste
basisteam IJsselland Zuid omvat de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Het
team voert de
kerntaken
van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een
hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties
aandacht van de politie vragen.
Wijkagenten
Elk wijkteam heeft een aantal wijkagenten en een wijkagent die
de coördinatie van het wijkteam voor zijn of haar rekening neemt. Het wijkteam
Olst/Wijhe richt zich op de gehele gemeente. Roy Kleinlangevelsloo is nu
definitief aangesteld als wijkagent. Dolfien Posthoorn wordt coördinerend
wijkagent in Deventer, maar zal de komende maanden de nieuwe wijkagenten van
Olst/Wijhe nog wel ondersteunen. De nieuwe wijkagent is Marieke Heerdink. Johan
Pluim zal het wijkteam tijdelijk versterken. Daarnaast is er een vacature voor
een coördinerend wijkagent die zo snel mogelijk wordt ingevuld.
Politiezorg
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg
binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen,
maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De
wijkagent maakt onderdeel uit van een basisteam. In samenwerking met collega’s
van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent
voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of
buurt.
Externe partners
Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de
wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd
hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is
informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of
opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op
met uw wijkagent.
Meer informatie
Wilt u meer lezen over de aanstelling van meer wijkagenten? Lees
dan dit 
artikel
.

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • b01f1487a13aca237cc6a7958504d10f