Hilversum - Waarschuwing: fout parkeergedrag Liebergen

3 september 2015 18:00
Bron: Politie.nl

Vanwege klachten van omwonenden over het parkeergedrag van automobilisten in de wijk Liebergen gaat de politie extra controleren.

Door het foutief parkeren van auto’s in bochten en op trottoirs
ondervinden veel buurtbewoners en bezoekers van de wijk overlast. In de bochten
ontstaan gevaarlijke situaties en bewoners met een rolstoel of kinderwagen
moeten vaak uitwijken naar de straat omdat er op de stoep geen plek meer is. De
politie gaat daarom de komende maanden extra controleren in de straten rondom de
Minckelerstraat in de wijk Liebergen.
Eerst waarschuwen dan bekeuren!
Het parkeren op het trottoir wordt gedoogd, maar op het moment
dat er hinder ontstaat voor andere weggebruikers zal er een bekeuring worden
geschreven. In september zal de politie de fout geparkeerde auto’s waarschuwen.
Na 1 oktober worden er bekeuringen geschreven.

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • b8d5e0ca806805a6c5ca52da649aeec8