Gouda - Gouds zomeroffensief woninginbraken geslaagd

2 september 2016 15:51
Bron: Politie.nl

Met een kleine zestig procent minder woninginbraken in Gouda gedurende de afgelopen vakantieperiode kent het zomeroffensief dat het Goudse politieteam inzette een uitstekend resultaat. Het team beseft echter als geen ander dat er nog veel moet gebeuren om het aantal inbraken zo laag te houden.

Tijdens de zomervakantie van 2015 piekte het aantal woninginbraken in Gouda. Bij maar liefst 119 woningen probeerden inbrekers hun slag te slaan, of lukte het hen binnen te komen. Nu het aantal woninginbraken sinds het voorjaar opnieuw aanzienlijk toenam, besloot het politieteam in overleg met en samen met de gemeente tot een aantal bijzondere maatregelen. En met succes. Deze zomervakantieperiode vonden flink minder (pogingen tot) woninginbraken plaats: 48.
Extra toezichthouders
De Goudse teamchefs Hans Blaauw en Anouk Veenstra kijken dan ook met een goed gevoel terug op het zomeroffensief. Tijdens dit offensief kreeg het politieteam ondersteuning van medewerkers van de politiestaven in Den Haag, die werden ingezet als toezichthouder. Gehuld in een duidelijk herkenbaar hesje surveilleerden zij in de Goudse straten. ‘Zes weken lang hebben we op deze manier elke avond en elke nacht extra toezicht kunnen houden. Wat zien we? Wat valt op?’, blikt Anouk terug. ‘Het resultaat is er.’
Vakantiegangers
Niet alleen het extra toezicht in de straten leidde tot de daling. Tijdens het offensief maakte het politieteam bijvoorbeeld ook gebruik van een tijdelijk woninginbrakenteam. Ook zette de gemeente extra handhavers en beveiligers in. Deze bezochten onder meer regelmatig woningen waarvan de bewoners op vakantie waren. Ruim tweehonderd mensen hadden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en hun gegevens aan de gemeente doorgegeven voor zij op vakantie gingen. 
Hardleers
Hoewel de resultaten van de actie indrukwekkend zijn, betreft dit puur resultaten op de korte termijn, beseffen ook de teamchefs maar al te goed. Op langere termijn is een gedragsverandering van veel inwoners nodig, menen zij. ‘Bijna iedere nacht troffen de toezichthouders wel ramen en deuren aan die open stonden, terwijl de bewoners lagen te slapen’, zegt Anouk. ‘Dat viel de surveillerende stafleden echt op. Open ramen, open deuren. Sleutels die nog in de sloten zaten. Dat zijn dingen die vijftig jaar geleden misschien heel normaal waren, maar je nu echt niet meer moet doen’, vult Hans aan. 
Verzekering
De teamchef vraagt zich af waarom de inbraakpreventie, waarop gemeente en politie al jaren hameren, niet bij mensen blijft hangen. ‘Waarom doen mensen ramen op de begane grond niet dicht als ze een etage hoger gaan slapen? Waarom sluiten mensen hun poort of schuurdeur nog steeds niet af en maken zij het inbrekers zo wel heel makkelijk? Misschien is het eens goed om een stap verder te gaan. Bijvoorbeeld door te kijken of er niet ook een financiële prikkel aan gehangen kan worden. Kunnen verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld minder uitkeren als mensen zelf niets ondernemen om inbrekers te weren? Of kunnen ze een lagere premie aanbieden als mensen alles wel goed op orde hebben? Misschien dat dit soort maatregelen beter helpt.’
Rol bewoners
Sowieso kunnen bewoners zelf een belangrijke rol spelen bij de inbraakpreventie in hun eigen omgeving. ‘Mede door extra toezicht hebben wij de inbrakenpiek in de zomer weten te voorkomen. Als je kijkt naar de inbraakcijfers van dit jaar tot 29 augustus, hebben we - ten opzichte van 2015 - hierdoor zelfs een stijging van bijna twintig procent weten om te buigen naar een daling van vier procent…’ Bewoners kunnen dit ook zelf voor elkaar krijgen, menen de teamchefs. ‘Wie zijn er tenslotte altijd in de wijk aanwezig en weten als geen ander wat er speelt? Juist, buurtbewoners. Die kunnen elkaar op heel veel manieren scherp en alert houden, bijvoorbeeld met WhatsApp-groepen. Wij hebben laten zien dat extra toezicht werkt, nu zijn de bewoners zelf aan zet!’

Noord-Holland Kennemerland Wijk Aan Zee

  • d378348451d6fab42cf5ec7c61f9581b