Beemster, Zaandam - Controles Vreemdelingenpolitie

17 september 2013 18:22
Bron: Politie.nl

De vreemdelingenpolitie, de Inspectie SZW en de Belastingdienst hebben dinsdag een werkplekcontrole op de Wet Arbeid Vreemdelingen gehouden in een pand aan de Sluispolderweg in Zaandam.

De controle richtte zich vooral op illegale tewerkstelling.
Agenten vroegen tientallen werknemers zich te legitimeren. Nagegaan werd of alle
werknemers rechtmatig aan het werk waren door de identiteitsdocumenten te
controleren. Ook werd de personeelsadministratie van het bedrijf onder de loep
genomen. Alle werknemers beschikten over een werk- en/of verblijfsvergunning.
Wel bleek één werknemer mogelijk over een uitkering te beschikken. De man raakt
mogelijk zijn uitkering kwijt en kan bovendien rekening houden met een flinke
boete. Hier wordt nader onderzoek naar verricht.
Vorige week vond bij een agrarisch bedrijf in de Beemster ook een
werkplekcontrole plaats. De eigenaar kreeg een proces-verbaal wegens het in
dienst hebben van illegale vreemdelingen. De Inspectie SZW had een tip ontvangen
dat er mogelijk illegale vreemdelingen aan het werk waren. Tijdens de controle
trof de politie drie jonge Turkse mannen aan die zich niet konden legitimeren.
Uit onderzoek van de Vreemdelingenpolitie bleek dat de mannen illegaal in
Nederland verbleven. De werknemers bleken geen verblijfsvergunning te hebben en
zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. De drie zullen worden teruggestuurd naar
hun thuisland. Voor het illegaal in dienst hebben van deze drie werknemers kan
de ondernemer rekenen op boetes die oplopen tot 12.000 euro per illegale
werknemer. De vreemdelingenpolitie doet verder onderzoek naar mogelijke
uitbuiting van de Turken door de eigenaar.
Opsporing
Controles zoals afgelopen week bij bedrijven in de Beemster en in Zaandam,
vinden vrijwel iedere dag plaats in Noord-Holland. De Vreemdelingenpolitie
spoort op deze manier daders en slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting op.
Daarnaast houdt de Vreemdelingenpolitie zich actief bezig met het toezicht op in
Nederland verblijvende vreemdelingen, bestrijden van document- en
identiteitsfraude en het onderzoeken en bestrijden van schijnrelaties (het
plegen van fraude en valsheid in geschrifte).
Meldplicht
Iedereen die geen Nederlandse nationaliteit heeft en die van buiten de
Europese Unie of Zwitserland naar Nederland komt, moet zich melden bij de
vreemdelingenpolitie. De meldplicht geldt niet als iemand als toerist in een
hotel of op een officiële camping verblijft.
In Nederland wonen veel buitenlanders zonder werk- of verblijfsvergunning; naar
schatting honderdduizend.

Noord-Holland Zaandam

  • 76f201702f97de48612b61a20b36c60a