Almelo - Witte voetjesactie

7 november 2013 13:05
Bron: Politie.nl

Woensdag 6 november werd er weer een zogenoemde ‘witte voeten’ actie gehouden in de wijken Aalderinkshoek, Haghoek, Kerkelanden en Aadorp.

Verschillende agenten bezochten samen met de gemeente,
Stadstoezicht en de woningbouwvereniging diverse woningen in deze wijken. Zij
probeerden op ludieke wijze mensen alerter te maken in verband met de vele
woninginbraken in deze wijken. Bewoners werden er op attent gemaakt hoe
makkelijk het inbrekers soms gemaakt wordt om binnen te komen. Wanneer dit lukte
werd er door agenten een ‘wit voetje’ achter gelaten. Daarna werd er preventie
advies gegeven aan deze bewoners. Ook werd er extra gesurveilleerd in de wijken
en werden de zogenaamde ‘hangplekken’ van overlastgevende jeugd bezocht.
Witte voetjes
De witte voetjesactie confronteert bewoners met hun eigen gedrag en de
risico’s daarvan. Tijdens de bezoekactie nemen agenten papieren voetafdrukken
mee en leggen die via open deuren, ramen en schuifpuien in huizen en schuurtjes
met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…’ Als blijkt
dat woningen niet goed zijn afgesloten, krijgt de bewoner naast het witte voetje
ook preventieadviezen en wordt uitgelegd wat het doel van de actie is.
Donkere dagen
De ervaring leert dat met het verzetten van de klok het aantal inbraken en
insluipingen toeneemt. Om die trend te keren is de politie het Donkere Dagen
Offensief gestart. Onderdeel van het Donkere Dagen Offensief is de Witte
Voetjesactie die in verschillende gemeenten in Overijssel en Gelderland plaats
vindt, vaak samen met gemeenten.
Tijdstippen
Veel inbraken vinden plaats tussen het eind van de middag en begin van de
avond. Veel mensen eten standaard rond dat tijdstip. Als er in een woning rond
die tijd geen licht brand, wijst dat vaak op de afwezigheid van de bewoners. Een
dief kan op dat moment zijn slag slaan. Bij afwezigheid rond dit moment van de
dag is het verstandig om verlichting met een tijdschakelaar in te stellen.
Enkele andere tips:

Maak gebruik van goed hang- en sluitwerk
Sluit ’s nachts ramen en deuren. Inbrekers of insluipers hebben maar weinig
ruimte nodig om binnen te komen. Kijk dus ook uit met een open bovenlicht.
Toch een raampje open? Zet dan alleen het raam open waar een inbreker niet
bij kan of een raam wat is voorzien van een goedkeurde barrièrestang of –rek.

Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.
Zorg voor goede buitenverlichting
Probeer hagen dusdanig te snoeien dat buurtgenoten de woning in de gaten
kunnen houden.
Tips vindt u op internet op bijvoorbeeld

www.politie.nl/onderwerpem/woninginbraak
of www.politiekeurmerk.nl

2013114275

Overijssel Almelo

  • 4d8679d0c6e34afd5223145593046390