Schijndel - Wijkcontroles in de strijd tegen

13 december 2013 11:34
Bron: Politie.nl

De aanpak van woninginbraken is één van de speerpunten van de politie. Ondanks dat in 2013 ten opzichte van 2012 het aantal woninginbraken gedaald is, wordt in de opsporing alles uit de kast getrokken om woninginbrekers achter de tralies te krijgen. Daarbij proberen we burgers zoveel mogelijk te informeren en bewust te maken van hun eigen rol als het gaat om het voorkomen van woninginbraken. Enkele jaren geleden startten we met het houden van wijkcontroles, waarbij al het in- en uitgaande verkeer van die wijk werd gecontroleerd. Al snel gingen gemeentelijke preventiemedewerkers en burgervrijwilligers ons daarbij helpen. Met name die actieve wijkbewoners spelen een grote rol bij het wijzen van hun buurtgenoten op die eigen verantwoordelijkheid.

Burger mee op wijksurveillance
De wijkagenten Ger Roumen en Joep van Rozendaal hebben de
komende maanden een aantal avonden gepland, waarbij ze samen met een aantal
burgervrijwilligers in Schijndel de wijk in gaan. Ze bezoeken dan woonbuurten,
waar de burgervrijwilligers zelf woonachtig zijn en/of waar de inbraakcijfers
stijgen of dat dreigen te doen. Of waar voorspelkaarten, uit ervaringen van
voorafgaande jaren, daartoe aanleiding geven. Onder supervisie van de
wijkagenten surveilleren de burgervrijwilligers te voet en op de fiets, voorzien
van opvallende oranje hesjes, door de woonbuurten. Hun primaire taak is het
signaleren van inbraakgevoelige situaties bij woningen en herkennen van
verdachte situaties. Zij weten welke auto niet in de straat thuishoort of wie er
misschien op vakantie is. Ook hebben ze aandacht voor geparkeerde voertuigen,
waar buit zichtbaar aanwezig is. De burgersurveillanten blijven in direct
contact met de wijkagenten.
Controle Schijndel (Donkere Dagen Offensief)
De politie in Schijndel hield donderdagavond 12 december 2013
een controle. Samen met de wijkagenten Ger Roumen en Joep van Rozendaal
surveilleerden 7 burgervrijwilligers en een politieagent uit Valkenswaard in de
wijken Beemd, Plein en Borne.

Er werden inbraakgevoelige objecten bezocht, brandgangen en
poorten gecontroleerd en bewoners werden op onveilige situaties gewezen. De
reacties waren grotendeels positief. Enkelen waardeerden de actie en het extra
toezicht. Anderen werden door deze actie toch weer even wakker geschud. In een
aantal straten bleek alles deugdelijk afgesloten en verlicht, zowel binnen als
buiten. Op een 15-tal plaatsen bleek de achterpoort open en kon de achterdeur
worden bereikt. Goederen als een dure moutainbike en elektrische fietsen stonden
voor het grijpen. Ook mooi dat 2 maal een bewoner naar buiten kwam en ons
aansprak, puur vanwege het feit dat hij achter het huis in de brandgang stemmen
hoorde en dit niet vertrouwde. Dan ben je toch alert.
Inbraken in deze wijk
In 2013 tot en met 12 december zijn er 54 woninginbraken in de
gemeente Schijndel gepleegd. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er 78.

Oproep aan inwoners
De politie doet ook een oproep aan alle inwoners om mee te
helpen bij het voorkomen van woninginbraken. Bewoners worden opgeroepen
verdachte personen, vreemde auto’s of situaties die zij niet vertrouwen direct
te melden bij de politie via 112.

Daarnaast kunnen burgers preventieve maatregelen nemen zoals het
zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten
als zij weggaan. Voor tips en informatie over het offensief in de strijd tegen
woninginbrekers kunt u terecht op de speciale website
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
of volg ons op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers.

Overijssel Borne

  • dc973823a1472f325c05910fa5e3b818