Barneveld, Borne, Almelo, Apeldoorn, Zutphen, Ermelo - Politie zeer positief over inzet bewoners bij diverse preventieacties: samen sterker!

10 oktober 2015 10:30
Bron: Politie.nl

Afgelopen week zijn er in Oost-Nederland diverse acties geweest gericht op het tegengaan van woninginbraken en het geven van uitleg over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor nog veiligere buurten en wijken. In Barneveld, Borne, Almelo en Ermelo is het spel ‘Boef in de wijk’ georganiseerd. In Apeldoorn heeft een ex-inbreker eerst een ronde gemaakt door een aantal wijken en zijn bevindingen ’s avonds gedeeld met de bewoners. En in Zutphen vond een zogenaamde ‘witte voetjes’ actie plaats.

Met het aanbreken van de donkere maanden van het jaar breekt ook de periode
aan waarin de politie nog meer dan anders een beroep doet op bewoners om alert
te zijn op verdachte personen of situaties in hun eigen leefomgeving. Ook in de
komende maanden zullen daarom met regelmaat dit soort acties georganiseerd
worden.
Boef in de wijk (#BIDW)
Maandag (Barneveld), dinsdag (Borne) en donderdag (Almelo en Ermelo) is door
de politie en betrokken gemeenten het spel ‘Boef in de wijk’ georganiseerd. Bij
dit spel krijgen deelnemers via whatsappgroep, twitter en/of facebook tips waar
een verdachte situatie zich voordoet. Met de summiere tips gaan deelnemers
vervolgens op zoek naar de ‘boeven’. Deelnemers die de boeven als eerste wisten
op te sporen zijn beloond met een prijs. Steeds was sprake van vele tientallen
zeer gemotiveerde deelnemers, die erg enthousiast waren over het interactieve en
informatieve karakter van het spel en de samenwerking met de politie.

 
Witte voetjes
Donderdagavond vond er een ‘witte voetjes’ actie plaats in het Waterkwartier
in Zutphen, samen met studenten van ROC Aventus en medewerkers van de gemeente.
Op plekken waar de agenten, studenten en toezichthouders bijvoorbeeld stuitten
op openstaande deuren werd een flyer in de vorm van een voetje door de bus
gedaan om bewoners hierop te wijzen. Met name poort- en schuurdeuren bleken
regelmatig niet afgesloten te zijn, waardoor bijvoorbeeld fietsen soms voor het
grijpen stonden.

 

 
Ex-inbreker
Tot slot vond in Apeldoorn donderdagavond een voorlichtingsbijeenkomst plaats
waarbij een ex-inbreker zijn preventietips deelde met het publiek. De avond was
georganiseerd door de politie, de gemeente Apeldoorn en drie woningcorporaties.
De ex-inbreker was eerst de buurt in geweest en wees de bewoners ’s avonds op
plekken waar hij eenvoudig zijn slag had kunnen slaan. Ongeveer 130 bewoners van
de wijken Osseveld, Welgelegen en Woudhuis kwamen op de bijeenkomst af.

 

 
Extra alert tijden donkere dagen
Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt
een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven. ‘Wij zorgen de
komende donkere herfst- en wintermaanden dat we extra inzetten op deze ernstige
delicten. Ook onze partners, zoals gemeenten en Openbaar Ministerie, zetten een
extra tandje bij. Daarnaast hebben we echter ook de ogen en oren van alle
inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden” aldus
Stoffel Heijsman, politiechef van de eenheid Oost-Nederland.
Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad
 

80% van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers.
Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in
welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in de buurt
situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde
auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Het
helpt ons enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto en/of het
signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven. Want: 112, daar pak je
ook inbrekers mee! De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers
opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie
melden.

 

Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot en met maart, zal de
politie plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties houden, inbrekers,
overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden en extra energie te
steken in het opsporen van daders.

 

U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een
woninginbraak, bijvoorbeeld door te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en
het goed afsluiten van de woning als u weggaat.

 

Lees
hier
meer tips. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!

Overijssel Borne

  • 3484a300fb79306af7699bed0024635d