Deventer - Aantal misdrijven daalt verder, toename woninginbraken

13 januari 2017 10:21
Bron: Politie.nl

Het aantal misdrijven, waaronder auto- en fietsdiefstallen, is afgelopen jaar verder gedaald. Het aantal woninginbraken steeg van 243 naar 387, na een spectaculaire daling met 45% in 2015. Dit vraagt aandacht van ons allemaal. De toename van het aantal WhatsApp buurtpreventiegroepen helpt daarbij.

Politie, gemeente en vele partners werken samen hard aan de veiligheid in Deventer. Die brede samenwerking is essentieel want veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

WhatsApp buurtpreventie
Ook inwoners dragen bij aan een veilige omgeving. Daarom blijven we aandacht besteden aan preventie. Buurtbewoners verenigen zich in Whatsapp groepen. Ze informeren elkaar over verdachte situaties. Maar liefst 80% van de opgeloste woninginbraken wordt mede opgelost door oplettendheid van burgers.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is gestegen van 243 naar 387. Hiervan is vooral sprake in Diepenveen, Colmschate-Zuid, Schalkhaar en Voorstad. Woninginbraken hebben veel impact, dus elke inbraak is er één te veel.

Gezamenlijke preventie
Politie, gemeente en andere partners hebben veel aan inbraakpreventie gedaan. In wijken met veel inbraken was er extra controle op woningen. We werken gezamenlijk en structureel aan bewustwording en preventief gedrag. We roepen mensen op om verdachte situaties te melden en mensen sluiten hun woning beter af. De preventie gaat in 2017 door.

Diefstal en inbraak in auto?s
Er zijn weer minder auto?s gestolen. In 2015 waren dat er 79, afgelopen jaar nog maar de helft (35). Het aantal auto-inbraken steeg van 301 naar 406. Ook in parkeergarages. Politie, gemeente en eigenaren van parkeergarages hebben samen gewerkt aan veiliger parkeren. Daardoor zagen wij in de laatste maanden van 2016 een afname.

Fietsendiefstal
We zien een verdere daling in het aantal aangiftes van fietsendiefstallen van 808 in 2015 naar 630 in 2016. De politie heeft regelmatig zichtbaar en onzichtbaar gesurveilleerd waardoor er verdachten zijn aangehouden. Vooral bij de stations is aandacht besteed aan preventie en een goede registratie van fietsen, dat maakt de opsporing van fietsdiefstal door de politie makkelijker.

Aanpak geweld blijft prioriteit
Het aantal geweldsincidenten bleef nagenoeg gelijk. Het gaat vaak om huiselijk geweld bij gezinnen met meervoudige problematiek. De lokale partners werken samen met Veilig Thuis  hard aan een veilige thuissituatie. Daarnaast hebben we te maken met verwarde personen die op straat en bij instellingen onrust veroorzaken. Zij krijgen vaak een combinatie van straf en zorg. Daarom blijft goede samenwerking met zorgpartners essentieel.

Ook op de uitgaansavonden is er sprake van geweldsincidenten. De politie blijft samenwerken met de plaatselijke horeca en de gemeente zodat mensen veilig kunnen blijven uitgaan in Deventer.

Oplichting
Er is een duidelijke stijging van het aantal aangiftes van fraude. Dat steeg van 87 in 2015 naar 2016 van 133. Mensen krijgen vaker te maken met het niet betaald of geleverd krijgen van online aan- en verkopen via websites. Ook wordt er misbruik gemaakt van persoonsgegevens.

Ondermijning
Minder zichtbaar in de cijfers is ondermijning. Dit speelt wel. Crimineel ondernemerschap manifesteert zich overal, ook in Deventer. Het heeft grote impact op de samenleving, maar onttrekt zich grotendeels aan ons zicht. De onderwereld maakt gebruik van voorzieningen van de bovenwereld bij fraude, heling en wietteelt. Het is een maatschappelijk probleem waarvoor gemeente en politie dit jaar met een samenhangende aanpak komen.

Afpakken
Criminelen lopen vaak te koop met dure sieraden en auto?s. Het afpakken van dit criminele vermogen heeft prioriteit bij de politie. Door dat af te pakken van criminelen, raken we de crimineel waar het de meeste pijn doet: in zijn portemonnee.

Noot: De politiegegevens zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. De vastgestelde cijfers verschijnen in het voorjaar van 2017.

 

Overijssel IJsselland Deventer

  • cb15e3f69e43314a7fcc623afde0cdb7