Enschede - Onderzoek gehaktballetjes afgerond

8 juli 2014 19:35
Bron: Politie.nl

De politie heeft het onderzoek naar de op 3 juli jl. aangetroffen gehaktballetjes met blauwe stukjes afgerond.

Donderdag 3 juli trof een 23-jarige Enschedese tijdens het uitlaten van haar
hond drie gehaktballetjes aan met blauwe stukjes, zie onderstaand bericht.
Als de 23-jarige haar hond weer aan de Zuidkamp uitlaat komt haar ter ore
dat een bewoonster van de straat vermoedelijk de gehaktballetjes heeft
neergelegd tegen ongedierte. Zij meldt dit ook aan de politie.

Uitkomst onderzoek
Uit het ingestelde onderzoek door de politie is gebleken dat een
83-jarige bewoonster de drie gehaktballetjes heeft neergelegd om haar gewas te
beschermen tegen slakken. Zij heeft nooit de intentie gehad dit tegen andere
dieren te gebruiken. Ook heeft zij de mogelijke gevolgen van haar daad niet
overzien. De blauwe stukjes blijken inderdaad slakkenkorrels te zijn. Er zijn
tot op heden geen meldingen gedaan van dieren met vergiftigingsverschijnselen.

Persbericht 3 juli 2014
Enschede – Verdachte gehaktballetjes aangetroffen
Donderdag 3 juli zijn door een Enschedese, die haar hond uitliet aan de
Zuidkamp, gehaktballetjes met een blauwe stof aangetroffen. Onderzocht wordt om
welke stof het gaat.

Rond 09.45 uur liet een 23-jarige Enschedese haar hond uit aan de Zuidkamp.
Ter hoogte van de sporthal vindt zij diverse gehaktballetjes met blauwe stukjes
erin. Zij vermoedt dat de balletjes mogelijk gif bevatten en waarschuwt de
politie. De gehaktballetjes zijn voor onderzoek meegenomen. Omdat het daar
toegestaan is de hond uit te laten wil de politie uit voorzorg hondenbezitters
waarschuwen alert te zijn.

2014067701

Overijssel Enschede

  • ec92ef821a7a94ae205ac4dd1fe2768f