Nederland - Nieuwe cao politie

1 november 2018 10:04
Bron: Politie.nl

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de voorzitters van de politievakorganisaties ondertekenden op donderdag 1 november het akkoord over de nieuwe politie-cao. De cao geldt voor de periode 2018 tot en met 2020 en bevat afspraken over onder meer salaris, doorontwikkeling, capaciteit en loopbaanbeleid.

Woordvoering korpsleiding
De afgelopen periode legden politievakorganisaties het op 14 september bereikte onderhandelaarsresultaat voor aan hun leden. Zij gingen in gesprek tijdens bijeenkomsten door heel het land en leden konden online aangeven of ze instemmen met de voorstellen over capaciteit, duurzame inzetbaarheid, onderwijs, loopbaan, salaris en over de doorontwikkeling van de organisatie. Op basis van deze bijeenkomsten en de digitale peiling kwamen de besturen van de vakorganisaties op 31 oktober tot een positief besluit.
Stevig akkoord
Volgens de minister ligt er met dit akkoord een solide cao voor alle politiemensen. ‘Er ligt een mooi onderhandelingsresultaat tussen de vakbonden, korps en het ministerie. De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken gevoerd met agenten uit verschillende regio's, om ook echt de problemen en kritiek goed uitgelegd te krijgen. Ik geloof dat deze cao recht doet aan de terechte zorgen over bijvoorbeeld werkdruk en uitstroom. Tegenover de bonden heb ik mij persoonlijk gecommitteerd om elke vier maanden met hen en de korpsleiding gezamenlijk toe te zien op de uitvoering van de gemaakte afspraken.’

Lees hier het volledige bericht van het Ministerie van J&V.

Ook de korpschef is te spreken over de resultaten die zijn bereikt, hoewel de weg ernaartoe niet gemakkelijk was, beseft Erik Akerboom. ‘De inzet van de bonden en hun achterban was stevig, met veel acties om tot een goede cao te komen. Er ligt nu een goed akkoord. Dat is ook de reden waarom ik met de minister om tafel ging, om realistische en vooral uitvoerbare afspraken te maken die goed zijn voor collega’s én korps. Die afspraken helpen ons als politie om in te spelen op snelle technologische en maatschappelijke veranderingen. Zo kunnen we als politie ook in de toekomst optimaal bijdragen aan een veilige samenleving. Samen met de bonden en de minister is het nu zaak dat we de afspraken de komende tijd op een goede manier invoeren. Daar zet ik me vol voor in.’
Meer informatie
Bekijk hier het volledige akkoord.

Overijssel IJsselland Nederland

  • 929ccb4db3b5a79fa32fc98a262db886