Nederland - Hack_Right: jonge hackers weer op het rechte pad

18 december 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Politie en Openbaar Ministerie komen ze steeds vaker tegen: jongeren die zich schuldig maken aan hacken. Ze realiseren zich vaak niet wat de gevolgen kunnen zijn en hoe groot de schade. Speciaal voor jonge hackers tussen de 12 en 23 is ‘Hack_Right’ ontwikkeld; een alternatief, onderdeel of aanvulling op een strafrechtelijk traject. Met als doel: deze ‘first offenders’ op het rechte pad krijgen én houden. Het afgelopen jaar hebben elf jongeren aan de pilot van Hack_Right meegedaan.

'Hacken is een systeem binnendringen zonder toestemming. Dat kan met techniek, maar je hackt ook als je zonder toestemming iemands gegevens gebruikt', zegt Floor Jansen van het Team High Tech Crime van de politie. 'Iets simpels als het wachtwoord van je leraar overnemen en hiermee inloggen op het netwerk van school, is al een vorm van cybercrime', zegt officier van justitie Martijn Egberts, portefeuillehouder HTC bij het Landelijk Parket.  Politie en OM hebben Hack_Right bedacht, en werken samen met onder andere Halt, de Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast doen bedrijven en zogenoemde ethische hackers mee.
Besef
Per jaar worden zo’n 70 jongeren tussen de 12 en 23 jaar aangehouden voor cybercrime. Vaak overzien zij de gevolgen van hun daden niet; soms beseffen ze niet eens dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die onbedoeld ver doordringen in een systeem, alleen maar om te zien of het kan. Dat een bedrijf vervolgens veel geld moet uitgeven, alleen al om bijvoorbeeld alle klanten in te lichten dat er een hack is geweest, realiseren ze zich niet.
Herstel, training, alternatief en coaching
Hack_Right kan als alternatief voor een straf maar ook als onderdeel van of náást een straf opgelegd worden. Alleen jongeren die bekennen, geen zeer ernstige vormen van hacking hebben gepleegd en bereid zijn zich op een positieve manier te ontwikkelen, komen ervoor in aanmerking. Bovendien moet het om een eerste cyberdelict gaan. 'Want dan is de kans dat ze hun gedrag veranderen het grootst', licht Martijn Egberts toe. 'Hack_Right bestaat uit vier modules, die je kunt zien als vier puzzelstukjes: herstel, training, alternatief en coaching. Elke module voegt iets toe aan de gedragsverandering van de jongeren.'
Binnen de eerste module wordt de dader geconfronteerd met het slachtoffer, zodat hij ziet wat voor een schade hij heeft veroorzaakt. De tweede module bestaat uit trainingen over de juridische grenzen op internet. 'Iedereen weet dat een baksteen door de ruit gooien niet mag, maar online zijn die grenzen soms een stuk minder duidelijk', aldus Egberts. In de derde module krijgen de jongeren inzicht in de alternatieven. Floor Jansen: 'We reiken de daders alternatieven aan om zich ten goede in te zetten, oftewel ethisch te hacken. Bijvoorbeeld bij een cyberwerkplaats of hackerspace. Vaak zijn deze mogelijkheden hen totaal onbekend.' In de vierde en laatste module worden de jongeren daarin gecoacht.

De pilot wordt nog een jaar voortgezet en zal daarna worden geëvalueerd. De proef wordt ook wetenschappelijk onderzocht.

Meer weten? Lees in dit Blog hoe de jonge hacker Vincent in Hack_Right belandde.