Nederland - Onderzoek naar de rol van de wijkagent

13 februari 2019 07:00
Bron: Politie.nl

Het werk van de wijkagent is met de jaren complexer geworden. Die toegenomen druk heeft onder meer te maken met organisatorische veranderingen en de komst van relatief nieuwe maatschappelijke problemen, zoals radicalisering en ondermijning. Dat staat in de vandaag verschenen studie ‘Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk’, die is uitgevoerd onder zes wijkagenten.

Tien jaar geleden nam onderzoeker Jan Terpstra het wijkagentschap al onder de loep. Het huidige onderzoek, dat in opdracht van Politie & Wetenschap is uitgevoerd door de Radboud Universiteit, is daar een vervolg op. Veel van wat Terpstra in 2008 constateerde, is nog steeds actueel. Bij wijkagenten ligt de nadruk al jaren op nabijheid, aanspreekbaarheid, persoonlijk contact met burgers, samenwerking met andere instanties en het bij voorkeur direct reageren op uiteenlopende problemen in de buurt. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen en ambities over het wijkwerk de afgelopen tien jaar toegenomen, blijkt uit het onderzoek. De wijkagenten in Nederland proberen wijk, web en politie echt te verbinden en lokale veiligheidsproblemen op te lossen. Hiervoor komen zij met initiatieven als pop-up politiebureaus, rent-a-cop-acties (zoals in o.a. Waalwijk) en de culturele wasstraat in Den Haag.
Verder ontwikkelen
‘Dit onderzoek helpt ons bij de verdere ontwikkeling van de basisteams in het algemeen en de wijkagent in het bijzonder’, zegt Frans Heeres, portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie. De politieorganisatie probeert de rol van de wijkagenten te verstevigen. Dit doet ze onder meer door wijkagenten uit te rusten met chromebooks, waardoor ze niet afhankelijk zijn van een politiebureau, maar hun werk overal in de buurt te kunnen verrichten. ‘Feit blijft dat we voorzichtig moeten zijn met wat we vragen van onze mensen. We dichten wijkagenten een centrale rol toe. Ze moeten die positie ook kunnen pakken. Het gaat om 3400 collega’s die duidelijkheid verdienen over hun rol en bovenal erkenning voor de moeilijke omstandigheden waarin zij geregeld opereren.’

Het rapport ‘Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk’  vindt u hier.

Overijssel IJsselland Nederland

  • 8bdcf2d6adc386d332ef0ee32b2c852e