Den Haag - Dick Heerschop consultant bij ABDTOPConsult

22 maart 2019 15:40
Bron: Politie.nl

Dick Heerschop, lid korpsleiding, vertrekt bij de politie en wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren binnen de rijksoverheid, die snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2019.

Dick Heerschop: 'Digitalisering is een van de pijlers onder goed politiewerk. Ik heb daar zes jaar een steentje aan mogen bijdragen in deze professionele en veeleisende omgeving. Het heeft voor mij het belang van de politie in en voor de samenleving extra onderstreept. Ik ben meer dan trots op alle mannen en vrouwen, zowel in de operatie als in de bedrijfsvoering, die samen de politie in Nederland vormen en zich 24/7 inzetten voor een veilige samenleving. Vaak onder ongelofelijke druk en niet zelden met gevaar voor eigen leven.'

Sinds 2013
Dick Heerschop is sinds 1 januari 2013 lid van de korpsleiding en is de Chief Information Officer bij de  Politie. Daarvoor was hij lid van de hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen en hoofd van de afdeling Keteninformatievoorziening bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Reactie Erik Akerboom
Korpschef Erik Akerboom zegt over het vertrek van Dick Heerschop: 'Digitalisering blijft essentieel voor de politie. Dick heeft gezorgd voor continuïteit, verbetering en vernieuwing van onze systemen en voor een moderne ICT-organisatie. Hij heeft een landelijke infrastructuur helpen neerzetten, die collega's onderling verbindt en snellere en betere toegang biedt tot informatie: online en op straat, of je nu wijkagent bent, ME'er, bij de recherche werkt of achter een bureau. Dag en nacht. En dus hun werk nog beter doen.
Het is mooi dat de ruime ervaring die Dick heeft opgedaan bij de politie nu voor de hele overheid kan worden gebruikt.'

Overijssel IJsselland Nederland

  • a1280fb80b39731de58746350576fc9e