Nederland - Hans Vissers waarnemend politiechef Eenheid Rotterdam

5 april 2019 11:39
Bron: Politie.nl

Hans Vissers, voormalig politiechef van Zeeland-West-Brabant, wordt voorgedragen als waarnemend politiechef in de eenheid Rotterdam. Hij vervult deze functie tijdelijk, tot er een opvolger is voor de huidige politiechef Frank Paauw. Die start per 1 mei als politiechef in de eenheid Amsterdam.

Korpschef Erik Akerboom zegt over de komst van Hans Vissers: 'De leiding van de politie-eenheid Rotterdam functioneert als een hecht en sterk team. Gezien de grote operationele drukte op de eenheid zal de eenheidsleiding in deze periode versterking krijgen met de komst van Hans Vissers als waarnemend politiechef. De eenheidsleiding, de waarnemend hoofdofficier van justitie, de regioburgemeester en de OR hebben vertrouwen in de samenwerking met Hans Vissers.'

Hans Vissers: 'Ik vind het oprecht heel mooi om terug te zijn in Rotterdam en tijdelijk de functie van politiechef in Rotterdam, met zijn omvangrijke verzorgingsgebied over vele gemeenten, waar te nemen. Hoewel ik mij goed realiseer dat de organisatie de afgelopen jaren is uitgebreid met Zuid-Holland-Zuid en belangrijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt, denk ik toch dat mijn ervaring en kennis van het gebied en van het vak van toegevoegde waarde zullen zijn. De oriƫnterende gesprekken met de eenheidsleiding, de ondernemingsraad, het bestuur en het openbaar ministerie leverden een plezierige en professionele klik op. Ik voel me welkom en heb er zin in.'

Hoofdcommissaris Hans Vissers (1954), startte zijn omvangrijke loopbaan in 1972 aan de Politie Academie. Na het afronden van zijn studie begon hij bij de gemeentepolitie Eindhoven, waar hij in 1990 plaatsvervangend korpschef werd. Vanaf 1992 vervulde hij dezelfde functie bij het regiokorps Brabant-Noord en vanaf 1999 bij het korps Rotterdam-Rijnmond. In 2008 was Vissers een jaar interim-korpschef in Zeeland. 

Als neventaak richtte hij zich tussen 2008 en 2010 in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de kwaliteitsversterking van de rechtshandhaving op de Nederlandse Antillen. Bij de vorming van de Nationale politie ging Vissers in 2011 van het korps  Rotterdam-Rijnmond als kwartiermaker naar de nieuw te vormen eenheid Zeeland-West-Brabant. Vanaf 2013 vervulde hij daar de functie van politiechef. Tijdens zijn jaren in Zeeland-West-Brabant leverde Vissers een belangrijke bijdrage aan de versterking van de aanpak van ondermijning en de intensivering van de forensische opsporing. Eind vorig jaar zwaaide hij af.

Overijssel IJsselland Nederland

  • 187db8b99c1938315111848fcad81a3f