Zeeland-West-Brabant - Offensief tegen woninginbraken, overvallen en straatroven

13 september 2013 15:52
Bron: Politie.nl

De strijd tegen woninginbraken en straatroven krijgt de komende tijd topprioriteit. De reden is dat het aantal woninginbraken en straatroven binnen de regio Zeeland-West-Brabant blijft stijgen. De overvallen lijken te stabiliseren.

Topprioriteit
Jaco van Hoorn, plaatsvervangend politiechef, zegt hierover:
"Woninginbraken en straatroven krijgen de komende tijd topprioriteit. Zo wordt
onder andere in elk politiedistrict een woninginbrakenteam ingericht. Deze teams
richten zich op de opsporing en het vergroten van de heterdaadkracht voor met
name woninginbraken. Daarnaast bouwen we de integrale aanpak met onze partners,
zoals gemeenten en openbaar ministerie, verder uit."
Aantallen
In andere gebieden in Nederland zien we veelal een daling waar
het gaat om overvallen en straatroven. Rondom woninginbraken is het beeld
wisselender, maar ook op dat punt slagen andere eenheden erin een positieve
trendbreuk te realiseren. Hieronder ziet u het aantal woninginbraken, overvallen
en straatroven in Zeeland-West-Brabant van januari t/m augustus in 2012 en 2013:

Woninginbraken: 2012: 4.764 en 2013: 5.027

Overvallen: 2012: 79 en 2013: 78

Straatroven: 2012: 252 en 2013: 284
Heterdaadkracht
Onder heterdaadkracht verstaan we het vermogen van politie en burgers om de
pakkans van criminelen te vergroten. Heterdaad betekent dat de dader wordt
ontdekt terwijl hij een strafbaar feit pleegt, of direct daarna. Hoe sneller de
politie in actie kan komen, hoe groter de kans is dat de dader door de politie
wordt aangehouden. Daarvoor is de hulp van ondernemers en andere burgers nodig.

Bel direct 112
Als u denkt een dader te zien, bel dan direct 112. De meldkamer
stuurt dan met spoed de politie naar de plek des onheils. De agenten kunnen de
dader dan wellicht direct op heterdaad arresteren. Een snelle aanhouding geeft
veel voldoening aan het slachtoffer en het rechtsgevoel van alle goedwillende
burgers. Een bijkomend voordeel is dat het de politie achteraf enorm veel
recherchewerk scheelt.

Als u slachtoffer of getuige bent, neem dan de dader goed in u
op. Probeer de kenmerken te onthouden. Als getuige kunt u eventueel een foto of
filmpje maken met uw mobiele telefoon. Tenminste, als dat op een veilige manier
kan! Kijk goed in welke richting de dader wegvlucht, dat is belangrijk om deze
persoon te achterhalen. De meldkamer laat dan meteen vluchtwegen afzetten,
waardoor het net zich sluit.
Donkere Dagen Offensief
De ervaring leert dat ieder jaar in de donkere herfst- en
wintermaanden de kans op woninginbraken, overvallen en straatroven toeneemt.
Criminelen denken in het duister ongezien hun slag te kunnen slaan. Daarom let
de politie de komende periode extra op de veiligheid in uw buurt. Door
plaatselijk meer te surveilleren in uw buurt, preventieve acties te houden,
inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden of door extra
energie te steken in het opsporen van daders. Ook vragen we onze partners om hun
inspanningen door te zetten. Daarnaast hebben we de ogen en oren van alle
inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan de politie te melden.

Wat kunt u verder doen?
Woninginbraak
- Tref zelf preventiemaatregelen, hiermee heeft u tot 90% minder kans op
woninginbraak.
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk, goede buitenverlichting en via social media
niet laten weten dat je op vakantie bent;
- Bel direct 112 bij verdachte situaties;
- Doe altijd aangifte;
- Registreer uw goederen; dit maakt het makkelijker uw spullen op te sporen en
aangetroffen goederen terug te bezorgen;
- Zie voor meer tips
http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html /
www.politiekeurmerk.nl en
www.CCV.nl.

Straatroof
- Houd uw tas altijd dicht, met de rits naar u toe;
- Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand;
- Zorg voor track and trace software op uw mobieltje, ipad of laptop;
- Zie voor meer tips
http://www.politie.nl/onderwerpen/straatroof.html.

Overval
- Stimuleer pin- en chipknipbetalingen;
- Maak een draaiboek voor wat te doen bij een overval;
- Toch een overval? Volg het ‘RAAK’ principe: Rustig blijven, Accepteren van de
situatie, Afgeven van het gevraagde, Kijken. Zie
ook http://www.politie.nl/onderwerpen/overval.html
voor tips.

Overijssel Friesland Nederland

  • 5891fba8b9d4586deabd19d0877c1a95