Nederland - Man verdacht van grooming en ontucht met jonge meisjes

9 oktober 2013 09:30
Bron: Politie.nl

Politie en Openbaar Ministerie in Noord-Nederland doen onderzoek naar een 48-jarige man uit Cuijk, die ervan wordt verdacht ongeveer 300 meisjes uit het hele land via internet te hebben verleid tot het verrichten van seksuele handelingen met zichzelf voor de webcam. In enkele gevallen kwam het ook tot fysieke seksueel contact (grooming).

Er is sprake van grooming wanneer een volwassene via internet kinderen onder
de 16 jaar benadert en met hen contact legt met als uiteindelijk doel het
mogelijk maken van seksueel contact. Grooming is sinds 1 januari 2010 strafbaar
gesteld.
Verdenking
De 48-jarige man is op 19 mei 2013 aangehouden op verdenking van
het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Gedurende het
onderzoek zijn daar verdenkingen van het bezit van kinderporno, het plegen van
ontucht en verleiding van minderjarige meisjes via het internet, bijgekomen.
Drie meisjes deden inmiddels aangifte van grooming en ontucht.

Uit onderzoek blijkt dat hij mogelijk gedurende acht jaar
ongeveer 300 meisjes via internet, met name chatboxen, heeft benaderd met
seksueel getinte verzoeken. Hij beschikte over verschillende e-mail accounts en
zou gebruik hebben gemaakt van andere identiteiten/nicknames. Hij haalde de
meisjes over om seksuele handelingen met zichzelf te verrichten voor de webcam.
Van deze handelingen vervaardigde hij beeldmateriaal. In 11 gevallen maakte hij
ook fysieke afspraken met meisjes. Van de drie meisjes die aangifte hebben
gedaan is bekend dat het fysieke contact plaatsvond in de woning van verdachte.
Ook van het fysieke seksueel contact zijn beeldopnames gemaakt. Er is tot op
heden in het onderzoek niet gebleken dat de man deze beelden en filmpjes
verspreidde. Inmiddels zijn de andere acht meisjes benaderd door de politie. Het
is op dit moment nog niet bekend of zij aangifte gaan doen.
Onderzoek
Politie Noord-Nederland kwam de man uit Cuijk op het spoor nadat
de politie de publiciteit had gezocht in een vermissingszaak. Het meisje werd na
een tip van een getuige bij de verdachte in de auto aangetroffen. Daarop is de
verdachte aangehouden. In eerste instantie voor onttrekken aan het ouderlijk
gezag. Later kwamen daar de verdenkingen van het plegen van ontucht, het
bezitten van kinderporno en grooming bij. Na zijn aanhouding heeft de politie de
computers, een mobiele telefoon en andere gegevensdragers van de verdachte in
beslag genomen. De recherche trof op zijn computers beeldmateriaal aan in de
vorm van filmpjes en foto’s waarop te zien is dat minderjarige meisjes seksuele
handelingen met zichzelf pleegden. Zo werden ruim 26.000 filmpjes en 144.000
afbeeldingen en een grote hoeveelheid chatgesprekken gevonden. Inmiddels zijn zo
goed als alle beelden en filmpjes bekeken. Gebleken is dat niet alle foto’s en
filmpjes goede identificatiekenmerken bevatten. De zedenrecherche van de politie
Eenheid Noord-Nederland heeft tot nu toe 65 meisjes kunnen identificeren. Dit
aantal kan nog oplopen omdat het identificatieproces nog loopt.

De meisjes die de verdachte via internet benaderde hebben de
leeftijd van 10 tot 17 jaar en wonen verspreid door het hele land. Daarom wordt
de Eenheid Noord-Nederland ondersteund door zedenrechercheurs van verschillende
andere politie-eenheden. De zedenrechercheurs gaan de komende periode bekijken
hoe het benaderen van deze meisjes verder vorm gaat krijgen. Het aantal
aangiftes kan dus nog oplopen. Uit het onderzoek is gebleken dat de man alleen
handelde.
Strafproces
Op 20 augustus heeft de rechtbank locatie Assen de zaak, tijdens
een pro-forma behandeling, aangehouden voor maximaal 3 maanden. Het onderzoek is
nog in volle gang, waardoor nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling
bekend is. De verdachte zit nog vast.
Grooming
Er is sprake van grooming (online kinderlokken) wanneer een volwassene via
internet kinderen onder de 16 jaar benadert en met hen contact legt met als
uiteindelijk doel het mogelijk maken van seksueel contact. Groomers doen zich
vaak voor als iemand van dezelfde leeftijd, om zo het vertrouwen van jongeren te
winnen. Grooming is met ingang van 2010 strafbaar gesteld in het Wetboek van
Strafrecht, art. 248e.
Preventie
Veel tieners hebben seksuele ervaringen via internet; dat is de
nieuwe realiteit. Het is daarom belangrijk dat tieners worden geïnformeerd over
‘grooming’ en andere risico’s van internet. Voor informatie over grooming en
tips hoe het te voorkomen, kunnen jongeren terecht op
www.vraaghetdepolitie.nl.

Ouders en scholen kunnen informatie vinden via
www.ouders.nl en vragen stellen via
www.mediaopvoeding.nl. Heeft u
vragen over slachtofferhulp of maakt u zich zorgen over het internetgedrag van
uw kind dan kunt u bellen met Slachtofferhulp Nederland 0900-0101.Voor vragen
over het doen van aangifte van grooming, bel met de politie op 0900-8844.

Overijssel Friesland Nederland

  • b180b4701045cbf29c8dcd383e33cefd