Nederland - ALERT Online van start

28 oktober 2013 16:07
Bron: Politie.nl

Van 28 oktober tot en met 5 november 2013 vindt de landelijke campagne Alert Online plaats, georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deelnemende partijen komen uit het bedrijfsleven en de publieke sector. Gezamenlijk vragen zij aandacht voor cyber security.

Minister Opstelten gaf bij de start van de campagne toelichting
op de nieuwe Cyber Security Strategie die door het kabinet is vastgesteld. Met
Alert Online willen het bedrijfsleven en overheid samen een impuls geven aan het
cyber security bewustzijn in Nederland. Dit jaar is het thema smart security.
Juist omdat online veiligheid in Nederland geen zaak is van één partij, is het
van belang dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken en
samen slim investeren om van Nederland de meest open en veilige online
samenleving te maken.
Preventie
De campagnesite bevat
een overzicht van alle activiteiten, initiatieven en projecten. De website laat
bovendien op een praktische manier zien wat ICT-gebruikers zelf – vaak eenvoudig
– kunnen doen om (web)risico’s te voorkomen. De site bevat daartoe een groot
aantal tips voor thuis en op het werk. Ook laat het zien waar u aan moet denken
om uw pc, laptop of smartphone veilig te kunnen gebruiken.
Onderzoek
Meer informatie over het programma van de campagne,
cybersecurity, het landelijke onderzoek naar digitale veiligheid en de nieuwe
cyber security strategie vindt u op
www.alertonline.nl.

Overijssel Friesland Nederland

  • 1311f70aac7a48f4efd79475cea176e8