Nederland - Reactie uitzending RTL Nieuws aangaande MH17

3 september 2014 22:10
Bron: Politie.nl

Volgens RTL Nieuws zijn bij de zoektocht van de Nederlandse missie naar slachtoffers van vlucht MH17 fouten gemaakt. De verantwoordelijken voor de repatriëringsmissie onderschrijven deze visie in het geheel niet.

In een eerste reactie op de uitzending van RTL Nieuws stellen de
verantwoordelijken voor de missie dat, zoals eerder is aangegeven, de Oekraïense
hulpdiensten in de eerste dagen na de ramp met vlucht MH17 gestructureerder en
grondiger hebben gezocht dan in eerste instantie werd aangenomen. Dat is gebeurd
onder zware omstandigheden. De rampplek lag immers midden in een oorlogsgebied
met elkaar bestrijdende partijen. Dat is een en andermaal aangegeven.

Grondig gezocht
Over de eerste zoektocht is ook met de direct betrokkenen uit Oekraïne
contact geweest. De eigen waarnemingen ter plaatse bevestigden voor de
repatriëringsmissie het beeld dat er grondig is gezocht. Ook het internationale
team meldde dat tijdens hun zoektocht op de rampplek. Deze zoektocht leverde
overigens eveneens resultaten op.

Nog geen conclusies
De door RTL genoemde aantallen van gevonden lichamen en lichaamsdelen bevestigt
de repatriëringsmissie niet. Op de eerste plaats uit oogpunt van piëteit voor de
nabestaanden. Verder doen de betrokken partijen geen uitspraken over het aantal
gevonden stoffelijke resten, zolang het identificatieproces nog gaande is. Op
dit moment wordt zorgvuldig en gedegen onderzoek gedaan door het Landelijk Team
Forensische Opsporing (LTFO) in Nederland. Pas als hun werk gereed is, vallen er
conclusies te trekken.

Uitstekende samenwerking
Uit veiligheidsoverwegingen worden er evenmin namen van contactpersonen in
Oekraïne genoemd of informatie verstrekt die tot hen herleidbaar is. Er is
gesproken met alle voor de missie relevante Oekraïense hulpdiensten, die
betrokkenen waren of zijn bij de zoektocht. De samenwerking was en is nog altijd
uitstekend.

Honderd procent
De missie wil terugkeren zodra de veiligheidssituatie het toelaat. Om zelf nader
onderzoek te doen en zeker te stellen dat eventuele menselijke resten en
bezittingen worden geborgen en terugkeren naar de nabestaanden. De missie gaat
voor honderd procent zekerheid. Daar hebben de nabestaanden recht op. Daarnaast
is een terugkeer van belang voor het onderzoek naar de oorzaak en de daders.

Ongepast
De bevindingen van RTL bevestigen dat de lokale autoriteiten gedegen te werk
zijn gegaan. De contacten van de missie met de lokale overheden verliepen goed.
Deze contacten waren veel breder dan alleen de door RTL genoemde personen. Mede
hierdoor zijn de betrokken partijen overtuigd dat zij het merendeel van de
stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen terug naar Nederland hebben
kunnen brengen. Gedegen onderzoek door het LTFO moet dat wat betreft de
slachtoffers nog uitwijzen. Het is ongepast om hierop vooruit te lopen. De
conclusie dat er fouten zijn gemaakt door de repatriëringsmissie valt dan ook in
het geheel niet te onderschrijven.

Overijssel Friesland Nederland

  • d37c6acd474b07d45ea89d0a722e1ee9