Nederland - Uitgaven politietop proportioneel

10 oktober 2014 16:45
Bron: Politie.nl

Volgens Metro geeft de top van de politie te veel geld uit aan onder meer dienstreizen. Korpschef Gerard Bouman noemt deze suggestie ronduit misplaatst.

'Reisjes chefs politie kosten fortuin'. Met deze kop opende de Metro-editie
van vrijdag 10 oktober. De Metrowebsite gaat met ‘Declaratiedrift politie niet
te beteugelen’ nog een stapje verder. De krant baseert zich op cijfers die het
korps uit oogpunt van transparantie openbaar maakt via de website van de
Rijksoverheid.
Eerste halfjaar
Metro concludeert daaruit dat de volledige politietop gedurende het eerste
halfjaar van 2014 in totaal 44.000 euro heeft gedeclareerd. De politiechef van
de Landelijke Eenheid is met 13.350,05 euro koploper, stelt de krant vast. Ruim
de helft van dit bedrag bestaat overigens uit een vergoeding van studiekosten.

Scherper dan ooit
Gerard Bouman: ‘De suggestie dat de politietop met geld smijt, is ronduit
misplaatst. Integendeel, wij letten scherper dan ooit op de kosten die wij maken
voor bijvoorbeeld dienstreizen en werkbezoeken. Dat is ons beleid en daar houden
wij ons aan. Wij zijn er ook volledig transparant over. Het is een bewuste keuze
om de cijfers te publiceren op Rijksoverheid.nl. Daar kan iedereen maandelijks
zien wat de politietop uitgeeft.’
Nuttig en noodzakelijk
Alle gemaakte kosten zijn volgens Gerard functioneel, nuttig en noodzakelijk:
‘Zij zijn ook overeenkomstig de geldende afspraken en regels. De uitgaven kan ik
dus tot de laatste cent verantwoorden. Zo’n totaalbedrag bij de grootste
werkgever van Nederland noem ik als bedrijfskosten proportioneel.’

Overijssel Friesland Nederland

  • 2821f4f987683611400b8ad767d79b97