Nederland - Jaarverslag en jaarrekening politie aangeboden aan Tweede Kamer

20 mei 2015 17:00
Bron: Politie.nl

De minister van Veiligheid en Justitie stuurde woensdag 20 mei het jaarverslag en de jaarrekening van ons korps naar de Tweede Kamer. Het jaarverslag maakt zichtbaar dat de criminaliteit het afgelopen jaar met tien procent daalde. Dit is een voortzetting van de trend die al zichtbaar is sinds 2011.

Met het verschijnen van het jaarverslag zijn ook
de definitieve jaarcijfers
gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal misdrijven in Nederland het
afgelopen jaar met ruim tien procent daalde. De dalende trend geldt voor vrijwel
alle soorten van criminaliteit.
Jaarverslag
Het jaarverslag schetst op hoofdlijnen de
operationele resultaten: het aantal woninginbraken en overvallen daalde fors en
de streefcijfers rond straatroof en geweld haalde het korps ruim. Er was meer
aandacht voor de aanpak van cybercrime. Daarbij zorgde de politie, in
samenwerking met haar partners, voor een veilig, waardig en onverstoord verloop
van de Nucleair Security Summit en leverden veel politiemensen een bijdrage aan
het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. En dat ondanks de ingrijpende
veranderingen die samenhangen met de wording van één landelijk korps die een
zware wissel trekken op mens en organisatie.
Jaarrekening
De jaarrekening van de politie laat over 2014 een beter resultaat zien dan
begroot over dat jaar. Het korps heeft, zoals gepland, in 2014 gebruik gemaakt
van haar reserves. Dit is binnen de bandbreedte gebleven die daarvoor geldt.

Overijssel Friesland Nederland

  • 54063f29f89e7d6b61921971c940da03