Nederland - Marktconsultatie aanbesteding portofoons politie

12 oktober 2015 18:00
Bron: Politie.nl

De politie zet weer een stap in de aanbesteding van nieuwe portofoons en mobilofoons. Op maandag 12 oktober gaat zij hierover in gesprek met de belangrijkste marktpartijen om de wensen van de gebruikers vroegtijdig af te stemmen op de verwachtingen van de leveranciers. Directeur Inkoopbeleid Siep Eilander geeft een toelichting.

De politie bereidt de aanbesteding van randapparatuur C2000 voor. Daarbij
gaat het onder meer om de aanschaf van nieuwe portofoons en mobilofoons. Eerdere
aanbestedingen door het korps gaven aanleiding om de tot dan toe gehanteerde
werkwijze tegen het licht te houden. Dit resulteerde in een nieuwe aanpak die
beter tegemoetkomt aan wat de markt te bieden heeft en tegelijkertijd vasthoudt
aan een aantal belangrijke operationele criteria die de politie stelt aan het
gebruik van portofoons.
Betere balans
Siep Eilander, directeur Inkoopbeleid: ‘Vooruitlopend op deze aanbesteding
organiseert het korps op maandag 12 oktober een zogenaamde marktconsultatie.
Daarbij gaat de politie in gesprek met de belangrijkste marktpartijen om te
toetsen of onze wensen aansluiten bij wat producenten en leveranciers verwachten
en kunnen leveren. Wij willen op deze manier een betere balans creëren tussen
enerzijds onze eigen doelstellingen en anderzijds onze
inkoopverantwoordelijkheid als overheidsorganisatie. De marktconsultatie stelt
ons tevens in de gelegenheid om nog een aantal inhoudelijke aspecten met de
betrokken partijen te bespreken.’
Tevredenheid van alle partijen
Na deze marktconsultatie werkt de politie de aanbesteding intern verder uit,
licht Eilander toe: ‘Wij laten onze voorgenomen aanbesteding vervolgens eerst
uitvoerig toetsen. Ook door onafhankelijke deskundigen. Daarna volgt de formele
besluitvorming door de korpsleiding en advisering door de medezeggenschap.
Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden en gevolgen van het op de
persoon uitreiken van portofoons. Naar verwachting kunnen wij uiteindelijk eind
2015 de aanbesteding voor randapparatuur C2000 publiceren. In het bedrijfsleven
is marktconsultatie overigens een gebruikelijk verschijnsel. Het korps hanteerde
deze methode dit jaar ook bij de aanbesteding van politievoertuigen. Tot
tevredenheid van alle partijen.’

Overijssel Friesland Nederland

  • c9e87b4324f0c7c192cf1cf6ad6e34dc